Fejér megye népoktatásának története 1944-1948

Gulyás Antal
Fejér megye népoktatásának története 1944-1948

Egy-egy részletet feltáró közlés kivételével kutató e kötet megjelenéséig még nem foglalkozott a térség népoktatásának történeti fejlődésével átfogó részletességgel a címben megjelölt időszakra vonatkozóan. A szerző körvonalazza a megye iskoláinak állapotát, a közoktatás meg- és átszervezését, a tankerületi főigazgatóság újjáalakulását és a tanfelügyelőség működésének beindítását. Felvázolja az iskolák helyreállításának koncepcióját, értekezik a tanintézmények nevelőiről és tanulóiról, végezetül kitér a nevelés tartalmi változásaira is. A kötet a kutatóteremben használható. Megrendelhető a levéltár címén, megvásárolható az intézményben. Ára 300 Ft.

Székesfehérvár, 1999 963 7233 29 6