Műkincskiállítás

Műkincskiállítás

 

A műkincskiállítás az ünnepi események sorozatában került volna megrendezésre, végül azonban nem valósult meg. A kiállítás előkészületeinek munkálatait gróf Széchényi Viktor főispán fogta össze. Számos levelezést bonyolított le a megyei előkelőségekkel, megpróbálván felmérni a kiállítható műkincsek mennyiségét. Többségük szívesen adta volna személyes bútorait, festményeit, szobrait a kiállításhoz. A levelekből kiderül, hogy múzeumi szakértő (Kőszeghy Elemér, a kassai múzeum volt igazgatója) segítségével igyekeztek felmérni a műalkotások értékét, aki a főispánnal együtt látogatott ki a főúri otthonokba. A látogatások időpontjának megszervezése már önmagában hosszú folyamat volt, 1938 áprilisának végéig kilenc főúri kastélyt tekintettek meg. Kőszeghy Elemér egyfajta összegzésképpen be is számolt a város polgármesterének az eredményekről, a tervezett kiállításhoz kapcsolódó költségekről, munkákról. (Levéltárunk őrizetében 1938 májusát követően már nem találhatóak dokumentumok a nagy gonddal szervezett programról.)

Tény, hogy végül a terv csupán terv maradt; egy fogalmazvány tanúskodik arról, hogy a Szent István Bizottság a kiállítás kockázatát nem merte felvállalni, így végül a rendezvény elmaradt.