Tanügyi kiállítás

Tanügyi kiállítás

 

1938. május 22-én a vitézi avatás napján, a kormányzóné főméltóságú asszony avatta fel az új Szent István Központi Elemi Iskolát, egyúttal pedig megnyitotta az iskolában helyet kapott, a tankerületi körzet életét feldolgozó tanügyi kiállítást. A tankerület 1050 tanára által készített, 150 ezer tanuló adatait összefoglaló, 147 rajztanár által illusztrált kiállítási anyag az iskola tantermeiben, folyosóin, lépcsőházaiban került bemutatásra.

Megtekinthették az érdeklődők a tanulók önálló alkotásait, oktatástörténeti anyagokat, a gyakorlati iskolák munkáit. Különösen látványosnak számítottak a székesfehérvári MÁV-műhely tanonciskolája növendékei által készített üzemképes járművek, egy mozdony és egy teherkocsi kicsinyített másolatai. A Ferenc József Nőnevelő Intézet az 1937/1938. tanév iskolai évkönyvében megemlékezett az eseményről, bemutatva a kiállításra összeállított tablóit, szemléltető képeit.

A kiállítás színvonalát jelzi az is, hogy a tankerületi főigazgató saját hivatali emberein kívül, a rendőrségtől is biztonsági őrizetet kért az épület és környékének biztosítására.