A Szent Jobb

A Szent Jobb „hazatért” Székesfehérvárra

1938. június 1-jén 9 óra után néhány perccel, országjárása második helyszíneként, Székesfehérvárra érkezett az Aranyvonaton szállított Szent Jobb. Már a vasútállomáson hatalmas tömeg fogadta az ereklyét és további több tízezer ember várta a vonulási útvonalak mentén is. Az általános munkaszüneti nappá nyilvánított ünnepen, a vasútállomáson többek között József főherceg, Hóman Bálint, Mikecz Ödön igazságügy-miniszter, Széchényi Viktor főispán, Csitáry Emil polgármester, vitéz Sónyi Hugó vezérezredes, a Magyar Királyi Honvédség főparancsnoka, a magyar püspöki kar több tagja, a ciszterci rend generális apátja, a pannonhalmi főapát, külföldi egyházi méltóságok várták a Szent Jobb érkezését. A trieszti gyorsvonattal érkezett Székesfehérvárra Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás, aki Pacelli bíborost, pápai legátust kísérte el a határig. Fehérköpenyes testőrök álltak sorfalat, amíg nyolc pap lehozta a vonatról az ereklyét és díszkocsira helyezte. Az ereklyekocsit kísérők között József főherceggel az élen a megye díszes főnemesi bandériuma haladt. A menet a vasútállomástól a Deák utca felé vett irányt, a Budai úton át a Vörösmarty térre érkezett, végül a Boldogasszony térre (ma: Piac tér) hajtott. Az oltárnál Angelo Rotta pápai nuncius pontifikált szentmisét, majd Shvoy Lajos püspök felajánló imát mondott. A Himnusz eléneklése után körmenet indult a Romkertbe, Szent István szarkofágjához. A Szent Jobbot és a koponyaereklyét a koporsóra helyezték, a három ereklye ünnepélyes keretek között együtt volt látható. A Szent Jobbot este 6 órakor díszmenet kísérte vissza a vasútállomásra. Az Aranyvonat este 7 órakor hagyta el Székesfehérvárt.

Prohászka Ottokár püspök újratemetése

 Ugyanezen a napon helyezték örök nyughelyére az 1927-ben elhunyt Prohászka Ottokár földi maradványait. Testét május 30-án exhumálták, és a Székesegyházban ravatalra helyezték. Június 1-jén a ravatalt a Szent Anna kápolnában látogathatták a hívők. A temetési szertartást a Romkertből indították: délután 4 órakor gyászszertartást tartott Shvoy Lajos püspök, a koporsót beszentelését követően gyászmenet kíséretében a Prohászka- emléktemplomba szállították, végső nyughelyére. Prohászka Ottokárt utolsó útján együtt kísérte többek között a Prohászka-család, Hóman Bálint, Mikecz Ödön, Kornis Gyula, Széchényi Viktor, Csitáry Emil, az egyházmegye küldöttei.

1   / 2 oldal