Vitézek avatása

A vitézek avatása

 

Az ünnepi év első országos jelentőségű székesfehérvári eseményére, a vitézi avatásra, 1938. május 22-én került sor, a nem sokkal korábban feltárt és kialakított Romkertben. A rendezvényre több ezer vendég érkezett, a megyén túlról is. Ünnepi díszítést kapott a Romkert, a bevonulási útvonal és a vasútállomás is. A Turán különvonattal 10 órakor érkezett meg Székesfehérvárra a kormányzói pár és kísérete. Fogadásukra megjelent Széchényi Viktor főispán, Ecsedy Havranek József alispán, Csitáry Emil polgármester és Temessy Milán altábornagy, vegyesdandár-parancsnok . A kormányzó és felesége egy-egy, a bábolnai ménesből származó hófehér négyesfogaton érkezett a Romkerthez, ahol Imrédy Béla miniszterelnök, gróf Teleki Pál vallás- és közoktatásügyi miniszter, Reményi-Scneller Lajos pénzügyminiszter, Mikecz Ödön igazságügy-miniszter, Uray István a kabinetiroda főnöke és Zsindely Ferenc államtitkár köszöntötték őket. A kormányzó megérkezésekor postagalambokat engedtek útnak. A galambok egy galambászverseny résztvevőiként repültek a magasba. Eközben az úttesten várakozott az 1903 avatásra váró „vitézjelölt”. Az ünnepséget Hász István katolikus és Soltész Elemér református tábori püspökök imája nyitotta meg. A kormányzó beszédét követően Színay Béla vitézi törzskapitány ismertette az avatásra várók adatait, Lipcsey Márton nyugalmazott tábornok megkongatta a vitézi pajzsot, majd Igmándy-Hegyessy Géza nyugalmazott testőrtábornok felolvasta a vitézi eskü szövegét, amelyet aztán együtt harsogott az 1903 férfi. Eközben egy újabb hófehér galambraj szállt a magasba. Horthy Miklós elé az avatásra várók tízesével léptek ki és  borultak térdre. Elsőként Imrédy Béla vitézzé avatása történt meg. Az avatási szertartást, a kormányzót felváltva, vitéz Hellebronth Antal főkapitány-helyettes fejezte be. Az avatás után az egységek díszmenete következett. Horthy Miklós megtekintette a romkerti ásatásokat, majd a vitézi székház alapkőletételére távozott. A fáradalmak kipihenésére a kormányzó és kísérete a polgármesteri hivatalba érkezett, ahol tiszteletükre fogadást rendeztek. A vitézi áldomásra a Lövölde kertjében és tornacsarnokában került sor. A székesfehérvári vitézi avatás áldomásán vitéz Imrédy Béla mondott pohárköszöntőt. Amíg Horthy Miklós a vitézi székház alapkövét tette le, addig a kormányzóné az Úrinők Otthonának alapkőletételénél volt jelen, az árvaház szomszédságában, majd a tanügyi kiállítás megnyitójára és az új iskola felavatására ment. A kormányzói pár délután fél 4-kor hagyta el Székesfehérvárt.