Könyvtár > 

Gyűjtemény

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Főgyűjtőkör:

- levéltári munka elméletére és gyakorlatára vonatkozó kiadványok,
- a saját levéltári anyag használatát segítő kiadványok,
- más levéltárak anyagában való tájékozódást szolgáló kiadványok,
- saját és más levéltárak kiadványai,
- a megyei levéltár illetékességi, illetőleg gyűjtőkörébe tartozó intézmények, vállalatok működésére
   és történetére vonatkozó kiadványok,
- a megyével kapcsolatos helytörténeti publikációk, kiadványok,
- a levéltár iratanyagának felhasználásával készült dokumentumok,
- levéltári, történelmi és megyei periodikák,
- Magyarország történelmét feldolgozó általános, összefoglaló művek,
- forráskiadványok,
- igazgatás- és hivataltörténeti munkák,
- a könyvtári szakirodalom alapvető kézikönyvei és szabványai.
 

Mellékgyűjtőkör:

- Magyarország történetére vonatkozó egyedi művek,
- a történelem segédtudományai és határterületei,
- bibliográfiák,
- általános segédkönyvek (lexikonok, enciklopédiák, szótárak stb.),
- jogforrások (törvénytárak, közlönyök, rendeletek, határozatok, jogszabálygyűjtemények),
- helységnévtárak, név- és címtárak,
- egyháztörténet,
- történeti és népesség statisztika,
- művelődéstörténet,
- néprajz,
- szociográfia,
- művészettörténet,
- nemzetiségekre vonatkozó szakirodalom (elsősorban a megye területén élő vagy egykor élt nemzetiségek),
- társadalomtörténet,
- településtörténet,
- könyvtártudomány.
 

Különgyűjtemény:
 
- Nyomtatott sajtó

- CD- és DVD-tár

- Kézirattár

- Másolattár

- Tankönyvek

- Kisnyomtatványtár

- Iskolai értesítők