Könyvtár > 

Kézirattár

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

 

 

1.

Szücs Imre: A Magyar Kommunista Párt székesfehérvári szervezetének megalakulása és tevékenysége 1944. december 25. - 1947, 1966. – 30 p.

2.

Kádár Béla: Fejér megye törvényhatósági bizottságának története 1945-1950, 1966. – 51 p.

3.

Varga Gábor: A székesfehérvári járás mezőgazdasága, 1963. – 91 p.

4.

Mészáros János: A termelőszövetkezeti gazdálkodás fejlődése Székesfehérvárott, 1968. – 33 p.

5.

Gergelyi Béla: Előszállás rövid története XIX. és XX. század[ban], 1968. – 47 p.

6.

Solymosi Sándor: Zichyújfalu története, különös tekintettel az iskola történetére, 1968. – 37 p.

7.

Szántó József: Az alsószentiváni termelőszövetkezeti mozgalom kialakulása 1949-1956. években, 1968. – 37 p.

8.

Bodrog György: Az előszállási uradalom áttérése a tőkés gazdálkodásra, 1968. – 111 p.

9.

Jenei Károly: Adatok a Fejér megyei szénbányászat történetéhez. – 5 p.

10.

Magyar Zsuzsa: Család, szülőföld, költészet, 1966. – 22 p.

11.

Kiss Árpád: Botanikus szemmel a móri árkon át, 1967. – 14 p.

12.

Jenei Károly: Új adatok a pákozdi csata történetéhez, 1968. – 4 p.

13.

Pákozd története az 1848-49-es szabadságharcban, 1968. – 12 p.

14.

Jenei Károly: Egy fejérmegyei honvédtüzér feljegyzése a pákozdi csatáról, 1968. – 3 p.

15.

Bogár János: Vasadi Balogh Lajos 1847-1926, 1968. – 20 p.

16.

Fitz Jenő: Török végvárak és párkányok Fejér megyében, 1955. – 91 p.

17.

Kerekes Lajos beszédei 1942, 1944-ben, 1968. – 56 p.

18.

Farkas Gábor: Fejér megye története a honfoglalástól a felszabadulásig, 1965. – 23 p.

19.

Fejér megye és Székesfehérvár munkásmozgalmának rövid története, 1968. – 8 p.

20.

Vargha László: A rábakörnyéki szlovénvidék... (Vendvidék), 1962. – 42 p.

21.

Újlaki Péter: A felszabadulás és az új élet megindulása Fejér megyében, 1968. – 146 p.

22.

Vargha László: Mezőföldön a beloianniszi táj jelentősége, 1968. – 18 p.

23.

Bogár János: Gyúró és Kuldó községek története, 1967. – 135 p.

24.

Solymosi Sándor: Fejér megye és Székesfehérvár az 1861-es alkotmányos küzdelemben, 1968. – 25 p.

25.

Polgár Antalné: Jobbágyfelszabadítás Magyaralmáson, 1968. – 36 p.

26.

Jenei Károly: Fejér megyei eseménynaptár, 1968. – 12 p.

27.

Székesfehérvári Állami Levéltár fondjegyzéke, 1968. – 51 p.

28.

Eugen, Bonomi: Bürgerrecht und Bürgertum in Stuhlweissenburg 1688-1848, 1968. – 372 p.

29.

Ruházat és viselet története, 1906. – 46 p.

30.

Vadász J.: A magyar tenger partján, 1968. – 14 p.

31.

Éjjeli őrség a Balaton partján, 1968. – 4 p.

32.

A balatoni bankett, 1968. – 10 p.

33.

Magyarország története, 1968. – 92 p.

34.

Jánosi Ferenc: A krónikaírás elvi – módszertani kérdései, 1967. – 31 p.

34.

Vigh Károly: Krónikaírás és helytörténet, 1967.- 18 p.

35.

Szalay Károly: Mezőszentgyörgy az 1848-49-es szabadságharcban, 1968. – 12 p.

35.

Új adat Jellashich betörésének történetéhez.- 9 p.

36.

Jenei Károly: Levéltárügy XVIII. század, 1968. – 7 p.

37.

Orgoványi János: Kulcs puszta története, 1954. – 42 p.

38.

Orgoványi János: Bakonysárkány története, 1961. – 27 p.

39.

A sárbogárdi járás fejlődése a második ötéves terv időszakában, 1966. – 232 p.

40.

Balázs László: Szerentsés Péter takácsmester céhlevele (Adatok Fejér megye ipartörténetéhez), 1969. – 18 p.

41.

Eckhart Ferenc: Bánáti donátiók, 1969. – 84 p.

42.

Lauschmann Gyula: Negyvenkét esztendő a Fejérmegyei Takarékpénztár történetéből, 1969. – 229 p.

43.

Szabó István: Zámoly története ősidőktől 1945-ig, 1968. – 68 p.

44.

Szabó István: Zámoly története 1945-1967, 1969. – 122 p.

45.

Gergely László: Vérteskozma, 1969. – 3 p.

46.

Sárosd földbirtokviszonyai 1945 után, 1969. – 5 p.

47.

Szilárdfy Zoltán: Adalékok Ercsi történetéhez, 1969. – 6 p.

48.

Szabó Géza: Mezőkomáromi népszokások, 1969. – 2 p.

49.

Záborszky Jenő: Lajoskomárom község története, 1969. – 52 +5 p.

50.

Pásztor Béla: Dég, 1968. – 14 p.

51.

Részlet a nagyvenyimi falukrónikából, 1968. – 9 p.

52.

Beloiannisz község keletkezéséről és népének életéről, 1969. – 9 p.

53.

Enying a két háború közötti időben, 1968. – 5 p.

54.

Hóka Erzsébet – Óberding Kamillné – Nemes József: Mezőszilas (Küzdelem a népbetegségek ellen), 1968. – 4 p.

55.

Takaró Sándor: Sáregres 20. századi története a felszabadulásig, 1968. – 7 p.

56.

Sárbogárd felszabadítása, az élet megindulása és a demokratikus átalakulás kezdete, 1969. – 4 p.

57.

Huszics Vendel: Sárszentmiklós (Részlet a „Két évtized” című falutörténetből), 1969. – 7 p.

58.

Öt esztendő Lovasberény életéből 1945-50, 1968. – 5 p.

59.

Riportbeszélgetés Sajnovics Jánosról, a finnugor nyelvészről, 1969. – 16 p.

60.

Martonvásár község, 1969. – 5 p.

61.

Műszaki leírás Előszállás földbirtokrendezésével kapcsolatban, 1947. – 7 p.

62.

Harminc esztendő a munkásmozgalom Fejér megyei történetéből 1918-1948, 1969. – 31 p.

63.

Enyingi járásra vonatkozó iratok 1944-1945. (hiányos), 1969. – 75 - 227 p.

64.

Pusztaszabolcs 25 éves fejlődése a számok tükrében, 1969. – 26 p.

65.

Hatházy Lajosné: Néhány dokumentum Fehérvárcsurgó küzdelmes éveiből. 1945-46, 1969. – 7 p.

66.

Szkladányi Károly: A pátkai értelmiségi klub élete, 1969. – 6 p.

67.

Salamon Konrád: A KISZ megalakulása és első évei Dunaújvárosban, 1969. – 31 p.

68.

Szántó József: Alsószentiván a felszabadulás és újjáépítés időszakában 1945-48, 1969. – 9 p.

69.

Szabó István: Magyaralmás történetéből (kivonat), 1968. – 13 p.

70.

Bodajk 1944-1945, 1969. – 9 p.

71.

Berkes Sándorné – Orbán Béla: Szabadegyházai Szeszgyár 1945-1969, 1969. – 14 p.

72.

Bottlik László: Kulcs település története 1944-1969, 1970. – 30 p.

73.

Enyingi rendelőintézet, 1967. – 3 p.

74.

Szalay Károly: Az egészségügy fejlődése Mezőszentgyörgyön (1964-68), 1968. – 6 p.

75.

Tatár Klára: Az egészségügy fejlődése Mezőszilason (1945-1968), 1969. – 6 p.

76.

Szalay Károly: A dolgozók esti iskolája Mezőszentgyörgyön (1945-65), 1966. – 5 p.

77.

Vörösmarty József: Zámoly község építés fejlődésének története (1920-1969), 1969. – 5 p.

78.

Mészáros János: A szocialista nagyüzemi mezőgazdaság kialakulása Székesfehérvár városban (1950-1970), 1970. – 11 p.

79.

Halász József: A magyar kommunista párt felcsúti alapszervezetének története 1945-1970, 1970. – 7 p.

79.

Molnár Ferenc: Felcsút község közigazgatási helytörténete 1945-1970, 1970. – 11 p.

79.

Orosz János: Az „Új Élet” termelőszövetkezet története (Felcsút) 1945-1970, 1970. – 6 p.

79.

Csörgöl Lajos: Felcsút község kulturális viszonyainak alakulása (1945-1970), 1970. – 7 p.

80.

Ágoston Rudolf – Pünkösti Sándor – Fodor István: Vértesboglár község története a felszabadulástól napjainkig, 1969. – 23 p.

81.

Bakurecz Jenő – Marton Gyula – Salamon József – Sóvárgó Gábor: Mány község 25 éves története a felszabadulástól napjainkig, 1969. – 85 p.

82.

Rudovics Sándor – Ballai Gyuláné – Tunkel Géza: Tabajd felszabadulásának és negyedszázados fejlődésének története (1945-69), 1969. – 40 p.

82.

Tunkel Géza: A tabajdi termelőszövetkezetek története (1945-1969), 1969. – 23 p.

83.

Márton János – Mészáros Imre – Bognár László: Vértesacsa község monográfiája 1945-től napjainkig, 1969. – 45 p.

84.

Kocsis János – Tekler Imre: Csabdi község története 1945-1970-ig, 1969. – 33 p.

85.

Szabó Béláné: Vereb község története 1945- napjainkig, 1969. – 26 p.

86.

Geng Antal: Etyek község története a felszabadulástól napjainkig, 1969. – 26 p.

87.

Balogh László – Metzger János: Szár község negyedszázados helytörténete felszabadulásunktól napjainkig, 1969. – 20 p. (Hiányos: 1 - 6. o. nincs)

88.

Vargha László: A sárbogárdi és a székesfehérvári járás mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek specializációs lehetőségei, 1964. – 15 p.

89.

Radics István: A jövedelmi viszonyok hatása a népesség alakulására, 1967, 1967. – 8 p.

90.

Hazafi Rupert: Székesfehérvár település együttesének vizsgálata, 1967. – 13 p.

91.

Füzesi Antal: Székesfehérvár ipari fejlődésének problémái, 1966. – 12 p.

92.

Móra Magda: Zala megye története a honfoglalástól 1968-ig, 1968. – 20 p.

93.

A Magyar Népköztársaság államszervezete, 1950. – 18 p.

94.

Kazinczi Mária: A néphatalom kialakulásának folyamata és intézményei a felszabadulástól a Tanácstörvény megjelenéséig Székesfehérváron, 1969. – 28 p.

95.

Felcsút község 1969. évi krónikája, 1970. – 25 p.

95.

Cseh Győző – Kővári Kálmán: Bodajk község 1969. évi krónikája, 1970. – 17 p.

96.

Farkas Gábor: Fejér megye felszabadulásának története 1944-1945, 1968. – 7 p.

97.

A felszabadulás története Fejér megyében 1944-45, 1969. – 439 p.

98.

Ismertetés Sztálinvárosról, 1970. – 24 p.

99.

Az 1917. évi oroszországi forradalmak hatása lakóhelyem történetére, 1970. – 22 p.

100.

Jenei Károly: Fejérmegye forradalmi hagyományai, 1970. – 2 p.

101.

Jenei Károly: Dunapentele történetéből (1715-1849), 1970. – 13 p.

102.

Jenei Károly: Így jegyzett államkölcsönt Fejér megye népe a haza szükségleteire 1848-ban, 1970. – 2 p.

103.

Egymásnak kezet nyújtva századokon át, 1970. – 3 p.

104.

Jenei Károly: 1848-49 Fejér megyében, 1970. – 14 p.

105.

Emlékirat hazánk felszabadulásának 25. évfordulója tiszteletére tartott ünnepi ülésről (1945-70) (Bicskei járás), 1970. – 28 p.

106.

Emlékirat az utolsó verebi német betörés visszaverésének és a község felszabadításának 25. évfordulója tiszteletére tartott ünnepi ülésről 1945-70 (Bicskei járás), 1970. – 30 p.

107.

A bicskei járás községei felszabadulásának 25. évfordulóján elhangzott ünnepi beszédek, 1970. – 112 p.

108.

Bogár János: A Vitézi Rend és az Országos Vitézi Szék ismertetése, 1970. – 64 p.

109.

Szkladányi Károly: Pátka község krónikája I. 1968-1969., 1970. – 162 p.

110.

Szkladányi Károly: Pátka község története 1258-1967, 1970. – 296 p.

111.

Kovács Erzsébet: A székesfehérvári déli vasúti műhely története a század elejétől a magyarországi tanácsköztársaság vereségéig. A műhely munkásságának részvétele és szerepe Fejér megye munkásmozgalmában 1970. – 122 p.

112.

Emlékirat a tanácsok megalakulása 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi ülésről. (Bicskei járás) 1950-1970, 1970. – 26 p.

113.

Czakó Sarolta: Székesfehérvár szabad királyi város igazgatása III. Károly korában (1711-1740), 1971. – 54 p.

114.

Jenei Károly: Fejér megye a német megszállástól a felszabadulásig, 1971. – 15 p.

115.

Kállay István: Székesfehérvár város hasznos jogai a török kiűzésétől 1785-ig, 1971. – 96 p.

116.

Bogár János: Boross Mihály (1815-1899), 1988. – 46 p. [+ 1 p.]

117.

Szkladányi Károly: Pátka község krónikája II., 1970., 1971. – 115 p.

118.

Szalay Károly: Elmaradt falvak világváros közelében, 1968. – 10 p.

119.

Magyar Györgyné: A demokratikus átalakulás problémái a Fejér megyei Rácalmás községben 1945-1950, 1971. – 41 p.

120.

Szalay Károly: Mezőszentgyörgy a fejlődés mérlegén, 1968. – 42 p.

121.

Szilasi Mária: Székesfehérvár, Könnyűfémmű, 1961. – 7 p.

122.

Beszámoló a községi Önkéntes Tűzoltó Testület 80 éves jubileumára (Pusztavám), 1971. – 5 p.

123.

Baróti Géza: Akácosút, 1934. – 114 p.

124.

Sárszentágota földrajzi helyzete, 1971. – 19 p.

125.

Céhbeli mesterségek felsorolása, 1971. – 40 p.

126.

Termelőszövetkezeti mozgalom (Enying) (1945-1969), 1971. – 10 p.

127.

Gönczöl Margit: Adony község élete 1945-1950 között, 1971. – 25 p.

128.

Hajdú Sándorné: Helyzetképek a nagylóki nők életéről 1945-1961, 1971. – 41 p.

129.

Muskovits István: Dég község falukrónikája, 1969. – 20 p.

130.

Solymosi Sándor: Fejér megye és Székesfehérvár a provizórium korában és a kiegyezési kor első éveiben (1860-1872), 1961. – 62 p.

131.

Dani Lukács: A párt- és tömegszervezetek munkájának főbb vonásai a Dunai Vasmű építésén 1950 tavasza és 1951 nyara között, 1968. – 163 p.

132.

Sárvári Elemér: Székesfehérvári Gázgyár, 1966. – 11 p.

133.

A bodajki plébánia az 1900-1960-as évben vezetett Historia Domus című feljegyzéseiből, 1971. – 7 p.

134.

Thaisz Andor beszédei a Törvényhatósági Bizottság ülésén 1944. május 11., 1971. – 25 p.

135.

Tanka János: Abai krónika 1970., 1970. – 82 p.

136.

Vargha László: A sárbogárdi és székesfehérvári járás mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek földrajzi specializációs lehetőségei a természeti és gazdasági adottságok alapján, 1966. – 272 p. (*hosszabb változat: 900. sz.)

137.

Rudovics Sándor: Falukrónika az 1970. évről Tabajd községben vezetett feljegyzésekből, 1973. – 10 p.

138.

Tanka János: Abai krónika 1971., 1973. – 38 p.

139.

Schmöltz József: Székesfehérvár sport története 1900-1945, 1970. – 51 p.

140.

Szkladányi Károly: Pátka község krónikája III. 1971., 1972. – 122 p.

141.

Szkladányi Károly: Pátka község krónikája IV. 1972., 1973. – 89 p.

142.

Dózsa György féle parasztháborúval kapcsolatos előadások német nyelvű anyaga, 1973. – 121 p.

143.

Glatz Ferenc – Stier Miklós: Kormánypolitika és megyei vezetés az 1930-as évek elején Fejér megyében, 1970. – 85 p.

144.

Balázs László: A kapitalizmus kialakulása Fejér megyében, 1970. – 41 p.

145.

Tanka János: Abai krónika 1972., 1973. – 41 p.

146.

Szij Rezső: Mándi Márton István, 1979. – 36 p.

147.

Schmöltz József: Schmeltz Lipótra vonatkozó adatok, 1938. – 3 p.

148.

Demeter Zsófia: Egy jelentős pannóniai település (Gorsium) feltárása, 1971. – 26 p.

149.

Murányi Lajos: A székesfehérvári nyomdászat és könyvkereskedelem kezdetei 1848-ig, 1973. – 13 p.

150.

Bogár János: Gyúró és Kuldó községek iskolatörténeti adatai, 1973. – 37 p.

151.

Vörösmarty Géza: Őseim nyomában, 1973. – 131. p.

152.

Az 1918-1919. évi forradalmi mozgalmakban és a Tanácsköztársaság idején Székesfehérváron létrejött forradalmi szervek, azok vezetőinek és tagjainak nyilvántartása, 1970. – 10 p.

153.

Országgyűlési tudósítások (XIX. század), – 289 p.

154.

A magyarság eredetéről szóló levéltöredék a XIX. századból, 1974. – 2 p.

155.

Historia juris 1803, 1974. – 82 p.

156.

Historia juris ungarici 1806, 1974. – 168 p.

157.

Historia juris ungarici 1806, 1974. – 83 p.

158.

Hadtudományi kézirat 1673-ból, 1974.

159.

A Nagyhörcsögi Állami Gazdaság üzemi adatai, 1960. – 7 p.

160.

A parasztiskola tanrendje, 1974. – 161 p.

161.

Hülber Mária: A Bakonykúti Római Katolikus Népiskola történetéből 1910-1922., 1974. – 6 p.

162.

Viszt Zoltán: A pedagógusok szakszervezete megalakulása és tevékenysége Fejér megyében a felszabadulástól 1948-ig, 1974. – 116 p.

163.

Solymosi Sándor: A pedagógusok szakszervezete 1945-48., 1974. – 8 p.

164.

Kimutatás Fejér vármegye területén a földbirtokreformmal kapcsolatban igénybevett kastélyépületekről (1949), 1974. – 8 p.

165.

Pálmai Judit: Liliom és társainak szökése a börtönből, 1974. – 10 p.

166.

Ősi István: Előszállási „Lenin” Tsz. Ellenőrzési Biz. elnökének visszaemlékezései, 1977.- 9 p.

167.

Hetényi István: Ercsi története I., II., III., 1980. – 495 p.

168.

A népművelési tematikus és átfogó vizsgálatok tapasztalatai a felügyeleti munkában, 1974. – 10 p.

169.

Szabó József: Az egységes munkáspárt megteremtéséért folyó politikai küzdelem Fejér megyében, 1974. – 39 p.

170.

Koch Lászlóról, 1974. – 29 p.

171.

Strasszer György: Ifjúságpolitika és ifjúsági szervezetek Fejér megyében 1945-ben, 1974. – 34 p.

172.

Sióagárd múltja és jelene, 1968. – 53 p.

173.

Bodrog György: A jobbágyság kisnemesi szövetségesei az 1514. évi parasztfelkelésben, 1974. – 41 p.

174.

Tanka János: Abai krónika 1973., 1974., 1974. – 63 p.

175.

Tunkel Géza: Iskolánk története (Tabajd), 1974. – 15 p.

176.

Pálmai Judit: Kincskeresők Társasága Fejér megyében, 1974. – 2 p.

177.

Tunkel Géza: Termelőszövetkezeti mozgalom Tabajdon, 1974. – 14 p.

178.

Horváth Józsefné: A fehérvárcsurgói 3369. II. Rákóczi Ferenc Úttörőcsapat múltjából (1948-1968), 1974. – 58 p.

179.

Hegedűs József: Pákozd felszabadulása, a gazdasági és politikai élet beindulása,  demokratikus átalakulása, 1974. – 13 p.

180.

Veress Tibor: Gárdony története, 1974. – 55 p.

181.

Szanati József: A balatoni védelem Fejér megyei szakaszának jelentősége a szovjet hadművészet fejlődésére, 1974. – 18 p.

182.

Rácz Klára: Lepsény község története, 1974. – 23 p.

183.

Cserkuthy Sándor: Emlékek nyomában. Csősz község háborús éveinek eseményeiről, 1981. – 9 p.

184.

Csuti János: Harcok Fejér megyében a II. világháború idején, Hercegfalva (Mezőfalva) felszabadulása, 1974. – 31 p.

185.

Polgár Antalné: Felszabadulás és az élet megindulása Magyaralmáson, 1974. – 12 p.

186.

Orgoványi János: Baracs község története, 1962. – 51 p.

187.

Szabó Lajos: A székesfehérvári Vörösmarty Színpad története, 1974. – 174 p.

188.

Sárvári Elemér: A gázgyártás kialakulása, 1974. – 16 p.

189.

Bogár János: A tejszövetkezetekről, 1974. – 23 p.

190.

Kalácska László: A Sárbogárdi Reálgimnázium rövid fennállásának története (1920-1928), 1974. – 34 p.

191.

Dóber Viktor: A nemes Szücs család története Nagygörbőtől Baracskáig, 1974. – 158 p.

192.

Horváth Józsefné: A demokratikus nőmozgalom kialakulása, fejlődése községünkben (Fehérvárcsurgó), 1975. – 104 p.

193.

Kopasz Gábor: A népi demokratikus viszonyok kialakulása és fejlődése Székesfehérvárott (1945-1948), 1975. – 157 p.

194.

Szabó László – Szabó Lászlóné: A felszabadulás, az élet megindulása, a demokratikus átalakulás, az újjáépítés eseményei Kisapostagon 1944-1948, 1974. – 27 p.

195.

Fűrész Gyula: Iváncsa iskoláinak története, 1974. – 197 p.

196.

Fűrész Gyula: Iváncsa könyvtárainak története, 1974. – 51 p.

197.

Alap község története, 1970. – 230 p.

198.

Balázs Sándor: Hajnaltól – reggelig. Enying község huszonöt éve (1948-1973), 1975. – 121 p.

199.

Molnár Gabriella: Hogyan hatott Székesfehérvár életére a második világháború? 1975. – 32 p.

200.

Pálmai Judit: Fejér megyei bábjátszás története 1949-50 között, 1975. – 10 p.

201.

Kraftsik Katalin: A székesfehérvári Vörösmarty Színház története, 1975. – 20 p.

202.

Szabó Noémi: Füle földrajzi névanyagának változása napjainkig, 1975. – 25 p.

203.

Székesfehérvári könyvtárak története, 1975. – 23 p.

204.

Sáringer Károly: Az „Ikarus” gyár története (1920-1975), 1975. – 6 p.

205.

Veress Tibor: „Gárdonyi Géza” termelőszövetkezet fejlődése, 1975. – 36 p.

206.

Dani Lukács: A párt- és tömegszervezetek munkájának főbb vonásai a Dunai Vasmű építésén 1952-1953, 1968.- 65 p.

207.

Molnár Gyula: Gyűjtemény Mezőszilas község dokumentumairól 1945 – 46, 1975. – 104 p.

208.

Herbák Ildikó: Egy helység és iskolájának fejlődés története (Szárazrét), 1975. – 17 p.

209.

Darabos Márta: Az Országos Hűtőipari Vállalat Székesfehérvári Hűtőháza hét éves működésének áttekintése, 1975. – 23 p.

210.

Séllei Györgyi: SZIM SZKG gyártörténete, 1975. – 6 p.

211.

Nagy Klára: A Videoton Gyár fejlődése, 1975. – 14 p.

212.

Szalontai Zsuzsanna: Zichyújfalu története 1945-től napjainkig, 1975. – 11 p.

213.

Gonda Emma: Fejér megye mezőgazdasági fejlődése a II. világháború után, 1975. – 20 p.

214.

Tóth Valéria: Visszaemlékezés Székesfehérvár felszabadítására, 1975. – 14 p.

215.

Minárik Tamás: A csákvári általános iskola története 1945-75, 1875. – 12 p.

216.

Fejér Gizella: Sárosd fejlődéses és története 1945 után, 1975. – 20 p.

217.

Perkáta története (1945-1970), 1975. – 18 p.

218.

Piros János: Velencei tó környéke, ÁFÉSZ megalakulása, 1975. – 14 p.

219.

Pritzl Tibor: SZIM. Székesfehérvári Köszörűgyárának rövid története megalakulásától napjainkig, 1975. – 10 p.

220.

Diósi Rózsa: A kálozi Termelőszövetkezet kialakulásának története, 1975. – 13 p.

221.

Kaszala Lajos: Mozaikok Káloz község történetéből, 1969. – 13 p.

222.

Spergel Marianna: Riport Somlai Józseffel, 1975. – 20 p.

223.

Koch László emlékének, 1975. – 15 p.

224.

Szemenyei Márta: Földrajzi nevek, utak, dűlőutak eredetének feldolgozása Csór községben, 1975. – 13 p.

225.

Patonai Attila: A Kossuth Lajos Állami Általános Iskola fejlődése, 1975. – 17 p.

226.

Szabó Jolán: Gerencsér István, veterán építőipari munkás vallomásai, 1975. – 17 p.

227.

Hollentunder János: Kisdorog helyzete a II. világháború alatt, felszabadulása és annak következménye, 1975. – 6 p.

228.

Kardos Zoltán: Cséby László, a szekszárdi 1919-es katonai tanács elnökének élete, 1975. – 9 p.

229.

Gulner Bea: Csór község története és fejlődése a felszabadulást követő években, 1975. – 33 p.

230.

Kimmel Magdolna: Mány kulturális életének története a felszabadulástól napjainkig, 1975. – 32 p.

231.

A szabadművelődés és kezdetei Székesfehérvárott 1945-46-ban, 1975. – 26 p.

232.

Szöbölödi Ida: Dunapentele felszabadítása, 1975. – 5 p.

233.

Hülber Mária: Adalékok a közművelődés fejlődésének megindulásához 1945-48-ig, 1975. – 31 p.

234.

Szkladányi Károly: Pátka község termelőszövetkezeti mozgalmának története 1955-1961, 1975. – 80 p.

235.

Solymosi Sándor: Székesfehérvár háborús helyzete veszprémi szemmel nézve, 1974. – 34 p.

236.

Kádár Béla: Pusztaszabolcs öt évtizede, 1974. – 54 p.

237.

Mezősi Annamária: A Fejér Megyei Levéltár fejlődése napjainkig, 1975. – 43 p.

238.

Tímár Nicolette: A székesfehérvári óvódahálózat fejlődéséről, 1975. – 8 p.

239.

Varga József: Ikarus Karosszéria és Járműgyár székesfehérvári gyárának története, 1975. – 10 p.

240.

Loncsár István: A DISZ Fejér megyei történetének emlékei, 1975. – 13 p.

241.

A váli gyógyszertár története, 1974. – 25 p.

242.

A Szeszipari Országos Vállalat Szabadegyházi Szeszgyárának verseny-vállalása, 1975. – 21 p.

243.

Szabó Lajos: Színházi élet Székesfehérváron 1945-1962 között, 1975. – 124 p. + 37 db képmelléklet (*)

244.

Az abai községi tanács üléséről 1974, 1975. – 34 p.

245.

A Dunántúl településtörténete (helytörténeti konferenciák előadásanyaga a VEAB kiadásában), 1975. – 233 p. + 4 p. + 32 p. + 29 p. (*)

246.

Glatz Ferenc: Szekfű Gyula a ciszterek székesfehérvári gimnáziumában, 1975. – 45 p.

247.

Csizmadia Andor: Az adminisztrátori rendszer Magyarországon és a Fejér megyei adminisztrátorság, 1975. – 80 p.

248.

Bácskai Vera: Fehérvár fejlődése a XVIII. században és a XIX. század elején, 1970. – 20 p.

249.

Dani Lukács: A Dunai Vasmű történetéből 1950-1960, 1975. – 17 p.

250.

Pera Ferenc: A Fejér megyei szénbányászat története, 1975. – 13 p.

251.

Sárvári Elemér: Részletek a Székesfehérvári Gázgyár államosításának történetéből, 1974. – 7 p.

252.

Szij Rezső: Emlékezés Bocsor Istvánra, 1974. – 35 p.

253.

Kállay István: Székesfehérvár kiváltságlevelei, 1975. – 94 p.

254.

Wölfinger Ottó: A Rákóczi szabadságharc egyik szabadon választott forrásának elemzése, 1976. – 10 p.

255.

Kiss Kornélia: Rákóczi szabadságharc egyik szabadon választott forrásának elemzése, 1976. – 23 p.

256.

Solymosi Sándor: Élménybeszámoló a székesfehérvári javítóintézetről, 1975. – 22 p.

257.

Szkladányi Károly: Pátka község krónikája VI., 1974. – 145 p.

258.

Szkladányi Károly: Pátka község krónikája VII., 1975. – 69 p.

259.

Spergel Józsefné – Szkladányi Károly: Pátka község krónikája VIII., 1976. – 51 p.

260.

Spergel Józsefné – Szkladányi Károly: Pátka község krónikája IX., 1977. – 42 p.

261.

Szkladányi Károly: Pátka község oktatásügyének története 1744-1974. – 128 p.

262.

Szkladányi Károly: A pátkai „Aranykalász” mgtsz története 1961-74, 1976. – 160 p.

263.

Tanka János: Abai krónika 1975., 1976., 1977., 1977. – 113 p.

264.

Érszegi Géza: Dunapentele a középkorban (okmánytár), 1976. – 62-151 p.

265.

Fűrész Gyula: A közművelődés és az iskola kapcsolata Iváncsán, 1976. – 26 p.

266.

Fűrész Gyula: Az adonyi espereskerület tanítókörének története 1884-1948, 1976. – 79 p.

267.

Uszkai Nóra: A székesfehérvári püspöki palota, 1976. – 9 p.

268.

Pándi Gabriella – Pető Éva: Székesfehérvár belváros régi házai és üzletei, 1976. – 8 p.

269.

Mészáros János: 25 éves a székesfehérvári „Szabad Élet” termelőszövetkezet, 1976. – 18 p.

270.

Nemes Tamás: A városi tanácsi könyvtárhálózat fejlődése Székesfehérváron 1945-1975, 1975. – 23 p.

271.

Fekete Ilona: Csór fejlődése a felszabadulás után, 1977. – 13 p.

272.

Meszlényi Rózsa: Szabadbattyán – Kula, 1975. – 7 p.

273.

Kálócz Borbála: Pusztaszabolcs gazdasági és társadalmi struktúrája az I. és II. világháború között, 1976. – 30 p.

274.

Pintér Márta: Demokratikus átalakulás – politikai küzdelmek Pusztaszabolcson 1945-48, 1976. – 25 p.

275.

Paulusz Ildikó: Mezőszentgyörgy adatai, 1976. – 9 p.

276.

Molnár Magdolna: A termelőeszközök és a tudomány fejlődése az őskortól a XX. századig, 1976. – 26 p.

277.

Kis János: A pénz keletkezése és története napjainkig, 1976. – 15 p.

278.

Csizmarik Béla: Csókakő vára, 1977. – 8 p.

279.

Gonda Emma: Szegényparasztok élete megyénkben 1900-tól felszabadulásig, 1976. – 10 p.

280.

Tomsics Emőke: A szerbek Fejér megyében és Székesfehérvárott, 1977. – 8 p.

281.

Hámán Kató: A KISZ története Fejér megyében, 1977. – 13 p.

282.

A KISZ fejlődése iskolánkban, 1977. – 16 p.

283.

Takács Borbála: Ikarus Karosszéria- és Járműgyár székesfehérvári gyárának története, 1977. – 28 p.

284.

Horváth Márta: Várpalota fejlődésének története, 1977. – 20 p.

285.

Petőfi Sándor Székesfehérváron, 1977. – 19 p.

286.

Szalai Tünde: A Palotaváros története és emlékeinek megőrzése, 1977. – 6 p.

287.

Kovács János: Cece, 1977. – 13 p.

288.

Juhász Dóra Sándor: A Fejér Megyei Állami Építőipari Vállalat megalakulása, fejlődése és tervei, 1977. – 23 p.

289.

Varró Miklós: A gépkocsi közlekedés és az autószerelő műhelyek rövid története Székesfehérváron, 1977. – 5 p.

290.

Bajádi László – Bakonyi Sámuel:  Szakmánk történetéből, 1977. – 4 p.

291.

Fejér megyei életrajzi adatok gyűjteménye 1889-1945, 1977. – 31 p.

292.

A perkátai Kossuth-szobor, 1977. – 4 p.

293.

Székesfehérvár képe és élete a török világot megelőző időben. A török világ Székesfehérvárott 1977. – 45 p.

294.

Péterffy Ida: Csákvári levelek: Kováts Sámuel élete és munkássága, 1977. – 173 p.

295.

Mátrai Ferenc: Életmód tevékenységek vázlatos vizsgálata vidéki középiskolás diákok körében, 1975. – 48 p.

296.

Balogh Béla: Mór község története, 1977. – 10 p.

297.

Köves Magdolna: Mór szőlőkultúrája, 1977. – 23 p.

298.

Bándy Zsuzsanna: Mór története, 1977. – 20 p.

299.

Tanka János: Abai krónika 1968., 1969., 1970. – 96 p.

300.

Nagy Károly: Emlékek Pázmánd múltjából..., 1977. – 93 p.

301.

Németh Gyula: Iszkaszentgyörgy története a legrégibb időktől a felszabadulásig, 1970. – 361 p.

302.

Erdős Ferenc: Fejér megye története (1848-1849), 1978. – 305 p.

303.

Fejes Ferencné: A Fejér megyei nemesség politikai állásfoglalása a reformkorban, 1977. – 45 p.

304.

Fűrész Gyula: Tóth András volt vöröskatona adatai, 1978. – 2 p.

305.

Fűrész Gyula: Iváncsa községkrónika 1973., 1974., 1978. – 301 p.

306.

Hrenkó Pál: Fejér megye nagybirtoktérképe 1919-ből, 1978. – 14 p.

307.

Magyar Cukoripar Ercsi Cukorgyárának összefoglaló jelentése az 1964/65, 1967/68, 1968/69, 1975/76. évi üzemből.- 438 p.

308.

Szalontai Zsuzsa: Az agárdi Á. G. története, 1979. – 11 p.

309.

Fűrész Gyula: Iváncsa 1919. Tanácstagok és vöröskatonák albuma, 1978. – 78 p.

310.

Gál Szilveszterné – Vadál Mária: A székesfehérvári Teleki Blanka Állami Gimnázium története 1876-1948, 1979. – 197 p.

311.

Gyüligné Schindler Rózsa: Fejér megyei népoktatás története az Igari Református Iskola 1823-1850-ig rendelkezésre álló dokumentumai alapján, 1979. – 37 p.

312.

Vadász Sándor: A székesfehérvári direktórium üdvözlete a Bajor Tanácsköztársaságnak (1919), 1979. – 2 p.

313.

Sárbogárdi esemény leírása 1944. decemberéről, 1978. – 4 p.

314.

Falvai Mária: Fershlich (Falvai) Ferenc életrajza 1876-1955, 1978. – 11 p.

315.

Varga Kálmán önéletírása, 1972. – 175 p.

316.

Czuppon Márta: Gárdony nagyközség fejlődéstörténete, 1979. – 31 p.

317.

Ágh Edit: Nagyapám élete, 1979. – 6 p.

318.

Lánczos Gabriella: Életrajzi pályázat nagyapámról, 1979. – 5 p.

319.

Józsa Márta: Harangozó István élete, 1979. – 5 p.

320.

Pálinkás Erzsébet: Pálinkás József élete, 1979. – 5 p.

321.

Szabó Beatrix: Harmati István életútja, 1979. – 12 p.

322.

Huszár Mónika: Vacsi József élete, 1979. – 5 p.

323.

Fekete Ilona: Bognár István élete, 1979. – 3 p.

324.

Meretei Tibor: Kántor János élete, 1979. – 7 p.

325.

Kóti Erzsébet – Róth Ilona: Tiffinger Ignác élete, 1978. – 8 p.

326.

Szilágyi Lajos: Élő múltam, 1978. – 63 p.

327.

Kárász Ferenc: Nyolcvan év emlékeiből, 1978. – 82 p.

328.

Pataky Rezső: Csatangolásom, pályafutásom útvesztői közt, 1978. – 61 p.

329.

Fűrész Gyula: A 7-es őrház, 1978. – 122 p.

330.

Hetényi István: Életem első fele, 1978. – 146 p.

331.

Stiegler István: Úgy, ahogy volt... (Egy morzsányi az életrajzból), 1979. – 114 p.

332.

Vécsey Krisztina: A Tanácsköztársaság az ifjúságért, az ifjúság a Tanácsköztársaságért, 1979. – 7 p.

333.

Hermann Róbert: A pákozdi csata, 1979. – 11 p.

334.

Vágner Elza: Ozora fejlődése kulturális téren a felszabadulás óta, 1979. – 11 p.

335.

Csurgó Katalin: Pázmánd község népszokásai, hagyományai, 1979. – 20 p.

336.

Sashalmi Endre: Fehérvárcsurgó, 1979. – 3 p.

337.

Hovorka András: Politikai viszonyok a Tanácsköztársaság idején Fejér megyében, 1979. – 15 p.

338.

Arany Ildikó: Hétköznapok és ünnepnapok (Enying), 1979. – 10 p.

339.

Czecher Péter és Őze György: A Tanácsköztársaság eszményei Fejér megyében, 1979. – 14 p.

340.

Berta Ákos: A Videoton gyár története a megalakulástól napjainkig, 1979. – 13 p.

341.

Petresics József: Enying község története az őskortól az 1900-as évek elejéig, 1979. – 12 p.

342.

Stadler Katalin: A bodajki bucsu, 1979. – 3 p.

343.

Mátray Zoltán – Surányi László: A csákvári fazekasság, 1979. – 10 p.

344.

Sándor Ferenc: „Az élőket hívogatom, a holtakat siratom”, 1979. – 4 p.

345.

Csörgő Tünde: Születés és halál Nádasdladányban, 1979. – 4 p.

346.

Soós Andrea: Fejér megyei Sárrét, 1979. – 31 p.

347.

Szabó Lajos: A Fejér megyei népi együttes története, 1979. – 75 p.

348.

Szabó Lajos: A székesfehérvári építők művelődési háza története, 1979. – 66 p.

349.

Falvay Gábor: Zipernowsky Károly (1853-1942), 1979. – 11 p.

350.

Balázs László: Batthyány Kázmér közéleti tevékenysége, 1979. – 44 p.

351.

Madarász István: Polgári Demokratikus Forradalom és Tanácsköztársaság eseményei Csór községben, 1979. – 12 p.

352.

Szabó Beatrix: Szabadbattyán község története, 1979. – 20 p.

353.

Gaál Szilveszterné: Lityán Viktória, 1979. – 11 p.

354.

Kőszegi Gyula – Farkas Gábor: Kőszegi Ferenc 1880–1942, 1979. – 12 p.

355.

Vadász Géza: Mór XVIII. századi története, 1979. – 271 p.

356.

Vadász Géza: A székesfehérvári királyi bazilika 1600-ból való leltára, 1979. – 9 p.

357.

Vadász Géza: Bakonysárkány község iratai, 1979. – 145 p.

358.

Gulyás Antal: Fejér megye népoktatásának fejlődése (1945-1948), 1977. – 165 p.

359.

Sziládi Béla: „… és megművelődött a föld…”.  A földosztás Enyingen, 1979. – 15 p.

360.

Ocskay Zoltán: Helyi érdekű vasutak Fejér megyében (1890-1920), 1979. – 21 p.

361.

Erdősi Imre: Gárdony története, 1978. – 269 p.

362.

Erdősi Imre: Agárd története, 1978. – 20 p.

363.

Erdősi Imre: Dinnyés története, 1978. – 17 p.

364.

Erdősi Imre: Zichyújfalu története, 1978. – 30 p.

365.

A velencei-tavi Fejlesztési Program végrehajtásáról, 1971-1972. évi fejlesztés, 1978. – 30 p.

366.

Horváth Kálmán: Vál, 1978. – 346 p.

367.

Bél Mátyás: Fejér vármegye leírása, 1980. – 101 p.

368.

Iván Jáksity: A szerbek Székesfehérvárott, 1962. – 228 p.

369.

Fejér megye műemlékeinek és védett természeti értékeinek helyzete, 1979. – 83 p.

370.

Kling Magdolna: Kling József 1889-1945, 1979. – 9 p.

371.

Lukács István: A Palotai város élete, munkálkodása, népszokásai, mulatságai a szabadságharctól napjainkig, 1980. – 33 p.

372.

Berzsenyi Zoltán kórházigazgató főorvos exhumálása, 1981. – 2 p.

373.

Salamon Aurél: Turini történet, 1981. – 8 p.

374.

Eperjessy Kálmán: II. József-féle térképfelvételhez készült leírás: Fejér megye az első katonai felvétel, ország leírásai, 1975. – 47 p.

375.

Hetényi István: Történelem idézőjelben, 1980. – 9 p.

376.

Tóth Béláné: Tanoncoktatás Székesfehérváron 1882-1919, 1980. – 63 p.

377.

Kneifel András: Adalékok Fejér megye könyvtárügyének történetéhez, 1980. – 75 p.

378.

Surányi István: Alsó fokú oktatás Székesfehérváron 1869-1900, 1980. – 15 p.

379.

Fényi J. Ottó: Fejér megyei falvak Várpalota szolgálatában 1559-1588 között, 1980. – 10 p.

380.

Póti Csilla: A fejér megyei munkásság helyzete az ellenforradalmi rendszer idején a Fejér Megyei Napló c. napilap alapján, 1980. – 20 p.

381.

Székesfehérvár rövid története, 1980. – 8 p.

382.

Sági Károly: Földrajzi és településtörténeti problémák kapcsolata Keszthely környékén, 1980. – 13 p.

383.

Papp Zoltán: A zámolyi forrás rekonstrukciós vizsgálata, 1980. – 16 p.

384.

Ember Győző: Levéltártan, irattan, rendezés, segédletkészítés, 1980. – 256 p.

385.

Szkolnik József: Életrajz, 1969. – 47 p.

386.

Sulyok János: Svoy Lajos püspök feljegyzéseiből, 1969. – 2 p.

387.

Pelz Jenő: Virág János visszaemlékezései, 1969. – 1 p.

388.

Riportbeszélgetés Estélyi Gyulával, 1969. – 9 p.

389.

Riportbeszélgetés Müller Lipóttal, 1969. – 7 p.

390.

Riportbeszélgetés Füsi Józseffel, 1969. – 9 p.

391.

Riportbeszélgetés Bögös Józseffel, 1969. – 4 p.

392.

Riportbeszélgetés Németh Lászlóval, 1969. – 2 p.

393.

Riportbeszélgetés Zsukos Mihálynéval, 1969. – 2 p.

394.

Riportbeszélgetés Kiss Bélával, 1969. – 2 p.

395.

Riportbeszélgetés Szücs Imrével, 1969. – 9 p.

396.

Riportbeszélgetés Csapó Józseffel, 1969. – 2 p.

397.

Riportbeszélgetés id. Mohai Józseffel, 1969. – 11 p.

398.

Riportbeszélgetés Stiegler Istvánnal, 1969. – 3 p.

399.

Kerekes Lajos polgármester visszaemlékezése a németek bevonulását követő eseményekre, 1969. – 1 p.

400.

Ketskés Sándorné: A németek visszafoglalják Székesfehérvárt, 1969. – 1 p.

401.

Szabó József életrajza, 1963. – 7 p.

402.

Stibli Márton életrajza, 1969. – 3 p.

403.

Hollósi László: Szili József Soponya, Kossuth Lajos utcai lakos életrajza, 1969. – 1 p.

404.

Vörösmarty Sándor életrajza, 1969. – 2 p.

405.

Turner Mátyás – Fejes József: Turner Mátyás polgárdi veterán élete, 1969. – 3 p.

406.

Molnár György: Kiss Ferencz, 1969. – 5 p.

407.

Szkladányi Károly: Németh Győző életrajza, 1962. – 9 p.

408.

Móder József: Médel Ferenc visszaemlékezése, 1961. – 6 p.

409.

Lévai János visszaemlékezései, 1969. – 1 p.

410.

Csapó Ferenc visszaemlékezései, 1970. – 2 p.

411.

Lengyel András életrajza, 1970. – 1 p.

412.

Levsin ezredes visszaemlékezése, 1970. – 4 p.

413.

Krizsán Sándor: Visszaemlékezés, 1969. – 4 p.

414.

Bácskai Ferenc életrajza, 1970. – 2 p.

415.

Hollósi László:  Bakács Tibor Soponya, Petőfi Sándor utcai lakos életrajza, 1970. – 3 p.

416.

Ipodimatopulosz Sztavrosz: Visszaemlékezésem, 1970. – 5 p.

417.

Csík József életrajza, 1970. – 2 p.

418.

Kovács Imre: A „szovjet árnyékában” (1944) c. könyv részlete, 1970. – 2 p.

419.

Fejér megyei munkásmozgalmi mártírok életrajzai: Pintér Károly, Velinszky László, Abt Károly, Benke Ferenc, Koch László, Mészáros József, Nemes Györgyné, Németh Győző, Palkovits József, Szücs Gyula, Skoda János, stb.,

420.

Mattern József vöröskatona iratai, 1970. – 5 p.

421.

Szkladányi Károly: Csurgó Béla életrajza, 1961. – 16 p.

422.

Bogár János: Nagy Lajos gyúrói evangélikus lelkész életrajza, 1973. – 12 p.

423.

Fehér Károly visszaemlékezései, 1984. – 3 p.

424.

Erős András visszaemlékezései, 1963. – 2 p.

425.

Hetényi István: Zalavári (Zika) József (1897-1966), 1970. – 3 p.

426.

Kimutatás a Magyar Tanácsköztársaság Fejér megyei vezetőiről, 1962. – 7 p.

427.

Dezső István életrajza, 1964. – 2 p.

428.

Juhász Viktor: A proletárdiktatúra és előzményei Székesfehérvárott, 1981. – 77 p.

429.

Juhász Viktor: Adatok az un. tanácsköztársaság történetéhez, 1921. – 181 p.

430.

Paulovits Béla: Az ellenforradalma szervezete, 1921. – 54 p.

431.

Mendrey László: Sukoró község szőlőművelése az 1859-es kataszteri felmérés tükrében, 1981. – 34 p.

432.

Kommün alatt tisztséget viselt személyekről adatok, 1959. – 4 p.

433.

Hetényi István: Besnyő község története, 1977. – 30 p.

434.

Mány 1961. évi adatai, 1981. – 15 p.

435.

Szénásy Mihályné: A székesfehérvári Május 1. Állami Általános Iskola története 1938-1978, 1981. – 14 p.

436.

Királyok városa, Székesfehérvár, 1981. – 5 p.

437.

Bogár János: Visszaemlékezés az 1944. évi nemzeti ellenállás egy mozzanatára, 1972. – 5 p.

438.

Vargáné Tóth Zsuzsanna: A Szatmári Irgalmas Nővérek által vezetett székesfehérvári Ferenc József Nőnevelő Intézet története 1864-1948, 1985. – 83 p.

439.

Serényi Antal: Az Anthológia musica sacra rendszere: Prohászka Ottokár összegyűjtött munkáiból 18 kötet, 1962. – 2298 p.

440.

Balázs László: A nádasdi Sárközy Kázmér családjának genealógiája, 1981. – 1 p.

441.

Heiczinger János: Egy svábból jött magyar családról, 1982. – 9 p.

442.

Vörös József: Magyarosítási törekvések a délszlávok lakta Tótszentpál – Varjaskér (ma: Somogyszentpál) községben, 1982. – 7 p.

443.

Gyimesi Károly: Kajtori (Külsőkajtor) emlékek, 1979. – 55 p.

444.

Nagy Jánosné: A székesfehérvári Ferenc József Nőnevelő Intézet története, 1982. – 31 p.

445.

Balázs László: Vértesacsa monográfiája, 1982. – 72 p.

446.

Szőnyegi Hajnalka: Sárbogárd története a kiegyezés után (1867-1914), 1982. – 49 p.

447.

Eperjessy Géza: Székesfehérvár kézműipara a XIX. század első felében, 1982. – 92 p.

448.

Strasszer Györgyné: A Független Kisgazdapárt politikája Fejér megyében a népi demokratikus forradalom idején (1945-1949), 1982. – 68 p.

449.

Nagy Lászlóné: A martonvásári Árvaház története, 1982. – 30 p.

450.

Igari Antal: Topográfiai kutatások Székesfehérváron, 1982. – 56 p.

451.

Kácsor Ferenc: A népoktatási törvény bevezetésének körülményei, helyzete Fejér megyében 1868 után, 1982. – 142 p.

452.

Bazsó Rozália: A Mezőföldi Állami Erdő- és Vadgazdaság története, 1975. – 97 p.

453.

Lazányi Lászlóné: A zirci apátság előszállási uradalmának mezőgazdasági termelése és állattenyésztése 1922-1935 közötti időszakában, 1978. – 15 p.

454.

Baricza Zsuzsanna: Nagyvenyim község művészettörténete 1900-ig, 1982. – 36 p.

455.

Fűrész Gyula: Summások, cselédek, aratók, vendelek: pusztai emlékek, 1982. – 88 p.

456.

Termelőszövetkezetek szervezéséhez: Farkas Adolf gazdatiszt tevékenysége 1919, 1982. – 4 p.

457.

Regőczi Miklósné: Egy iskolatípus történeti változásai. (A székesfehérvári reáliskola 1854-1941), 1982. – 174 p.

458.

Kőszárhegy története, 1983. – 62 p. + 8 p.

459.

Mátyásdomb község története, 1983. – 42 p.

460.

Cserkuthi Sándor – Jassó Lászlóné: Csősz község krónikája, 1983. – 15 p.

461.

Madarász István: Csór község története 1333-1970, 1983. – 31 p.

462.

Szabó Ottóné – Oláh Klára: A szakmunkásképzés 100 éve Székesfehérváron (1883-1983), 1981. – 153 p.

463.

Kiss Gabriella: Székesfehérvár az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság idején, 1983. – 81 p.

464.

Székesfehérvár rövid története és földrajzi leírása, 1872. – 8 p.

465.

Hagyó Kovács Gyula: Harminc esztendő Előszálláson 1914-1944

466.

Séder József: Mezőszentgyörgy falukrónikája, 1968. – 11 p.

467.

Szabó Tibor: Mezőszentgyörgy falukrónikája I-II. köt., 1983. – 63 p.

468.

Boros Ibolya: Egyházpolitikai küzdelem Magyarországon 1892-1895 között, 1983. – 73 p.

469.

Kovács Lászlóné: Nádasdladány község krónikája 1944-1969-ig, 1969. – 76 p.

470.

Rácz Károly: Füle község története 1945-1970, 1970. – 93 p.

471.

Lencsés Ferenc: Martonvásár története, 1983. – 133 p.

472.

Ullega Katalin: A demokratikus ifjúsági mozgalom kezdetei Székesfehérváron 1945-46, 1983. – 28 p.

473.

Borda József – Matók György – Németh Lóránt: Számítástechnikai adatok, adathordozók archiválása, 1982. – 161 p.

474.

Jelentés a világgazdaság helyzetéről 1935-38, 1983. – 164 p.

475.

Hornyák Mária: A Martonvásárral kapcsolatos 1542 előtti oklevelek rövid ismertetése, 1983. – 10 p.

476.

Serényi Antal: A magyar állategészségügy története I., II., 1986. – 389 p.

477.

Surányi István: A dualizmus főbb oktatáspolitikai problémái és azok tükröződése Székesfehérvár népoktatásában, 1983. – 282 p.

478.

Ormos Gerő: Adalékok a Független Kisgazda Párt székesfehérvári szervezetének történetéhez és néhány művelődéstörténeti emlék, 1984. – 10 p.

479.

Vass Előd: A székesfehérvári (Isztulni Belgárd) náhije 1582 körüli török adóösszeírása, 1984. – 79 p.

480.

Heiczinger János: A bakonycsernyei evangélikus egyházközség története, 1984. – 61 p.

481.

Hudoba György: A székesfehérvári Csillagász Szakkör csillagászattörténeti vonatkozású tevékenysége, 1984. – 11 p.

482.

A könyvkiadás 25 éves Fejér megyében c. kiállítás kiadványjegyzéke, 1983. – 17 p.

483.

Széchenyi Viktor naplójából: a budai ostrom krónikája: 1945. jan. 1-febr. 13., 1974. – 34 p.

484.

Faragó Tamás: Magyarország helységnévtára, 1984. – 18 p.

485.

Trosztmér Károly: Beregi Nátán, tanító élete és közéleti tevékenysége a Tanácsköztársaság idején (1873-1944), 1983. – 17 p.

486.

Ormos Gerő: Emlékforgácsok a székesfehérvári rádióállomás őstörténetéből, 1984.- 6 p.

487.

Ormos Gerő: Régi fehérvári arcok, 1984. – 11 p.

488.

Kurucz János: Rákhegy története 1044-1983, 1984. – 134 p.

489.

Fejér megye felszabadítása során elesett - ismert - szovjet hősi halált halt katonák névsora településenként, 1984. – 153 p.

490.

Szovjet – orosz katonai temetők, 1984. – 275 p.

491.

Dolmány Vendel István: Nagyvenyim múltjából, 1984. – 208 p.

492.

Bársony István: Bocskai István és Debrecen, 1984. – 13 p.

493.

Javaslat a Kohó- és Öntőipari Műszaki Főiskola létesítésére, 1984. – 24 p.

494.

Kurucz János: A Kurucz család története 1690 –1983, 1984. – 32 p.

495.

Felhő Ibolya: A Buda 1686. évi felszabadításával kapcsolatos források a Magyar Országos Levéltárban 1683-1718, 1984. – 46 p.

496.

Hetényi István: Vörösmarty sírok Ercsiben, 1984. – 7 p.

497.

Zielbauer György: Egy negyedszázad a nyugat és észak-dunántúli németség történetéből 1924-1948, 1983. – 344 p.

498.

Széchenyi Ágost: Sárvár és Felsővidéki dr. gr. Széchenyi Pál – Ágost nagyüzemi gazda, tartalékos zászlós, légvédelmi tüzér 1918 – 1944, 1981. – 75 p.

499.

Csapó Ferenc: Visszaemlékezés a felszabadulás 40. évfordulója alkalmából az  MKP székesfehérvári szervezetének 1945. évi mindennapos tevékenységére, 1985. – 31 p.

500.

Kaszala Lajos: Káloz község története, 1987. – 102 p.

501.

Kisapostag története, 1985. – 47 p.

502.

Schoen Arnold: Székesfehérvár sérült műemlékei, 1952. – 42 p.

503.

Silye Sándor:  Nagy Károly élettörténete és munkássága (1797-1868), 1985. – 17 p.

504.

Fejér megye helységeinek felszabadulása a német megszállás alól 1944. dec. 2-től 1945. márc. 24-ig, 1984. – 11 p.

505.

„Szabadság Hajnalán” Fejér megye felszabadulásának fontosabb eseményei, 1984. – 62 p.

506.

Dolmány Vendel István: Heinrichau és Zirc uniójának kezdetei (1701-1752), 1984. – 6 p.

507.

Degré Alajos: Csabdi, Csősz, Felcsút község, 1985. – 204 p.

508.

Sashalmi Endre: Zobokafölde kéziratos térképe, 1985. – 2 p.

509.

Kurucz János: Guttamási története, 1985. – 71 p.

510.

A Nemzeti Bizottság és Földosztó Bizottság élő tagjai Fejér megyében 1985-ben [Nemzeti Bizottság 40. éves évfordulója kapcsán], 1985. – 99 p. + 59 db meghívó v. részvételi kártya + 1 db fénykép (*)

511.

Lövei Pál: Iszkaszentgyörgy volt Amadé-, Bajzáth-, Pappenheim-kastély, 1985. – 17 p.

512.

Emléklap: Az Újszőny - Székesfehérvár vasútvonal megnyitásának 125. évfordulójára (1860-1985), 1985. – 7 p.

513.

Horváth Csaba: Német nyelvű kisebbségi oktatás Fejér megyében (1920-1945), 1985. – 45 p.

514.

Kócsa Péter: Virág Benedek székesfehérvári éveinek hatása irodalmi munkásságában, 1984. – 45 p.

515.

Diósd, 1046-1980, 1985. – 55 p.

516.

Sin Aranka: Ország leírásaink forrásértéke a „Magyarország Helységnévtára 1790” összeállításának tükrében, 1985. – 40 p.

517.

Kmetz Károly: A népfront politika kialakulása és fejlődése Fejér megyében 1945-1949, 1986. – 42 p.

518.

Herczeg Zsuzsa: Az első világháború hatása a Sárbogárdi járásban, 1986. – 22 p.

519.

Agárd története, 1986. – 5 p.

520.

Fűrész Gyula: A gróf Győry család múltja, 1986. – 12 p.

521.

Fűrész Gyula: Perkátai családnevek 1762-63. években, 1986. – 5 p.

522.

Várnai Tamás: A tanácsválasztások Székesfehérváron és Fejér megyében. 1919-ben, 1985. – 25 p.

523.

Kállay István: 175 évet történt; A móri földrengés; Három évig mozgott a föld, 1985. – 6 p.

524.

Gyakorlati útmutató honismereti szakkörök számára, 1985. – 21 p.

525.

Szabó Lajos: Lovas Gyula visszaemlékezése 1916-1945, 1985. – 46 p.

526.

Földigénylő Bizottságok Fejér megyében élő tagjai 1985-ben [Földigénylő Bizottság 1985-ben rendezett megyei találkozóra], 1985. – 13 p. + 12 db kép + 66 meghívó, résztvevő kártya (* lsd. 510. sz.)

527.

Kovács Éva: A 1929-33-as világgazdasági válság hatása Fejér megyében, 1985. – 76 p.

528.

Sárváry Marianna: A Meszleny család közéleti és politikai szereplése a XVIII-XIX. században, 1986. – 116 p.

529.

Lencsés Julianna: Neves Fejér megyei néptanítók életútja, 1986. – 39 p.

530.

Hegedüs László: Székesfehérvár és környéke Róbert Károly korában, 1986. – 14 p.

531.

Lárencz László: „Kazay Endre (1876-1923) élete, munkássága” című doktori disszertáció összefoglalása, 1986. – 3 p.

532.

Ádám László: Fejér megye településeinek természetföldrajzi leírása, 1985. – 69 p.

533.

Bukovszky György: A Velencei-tó kiszáradásának vizsgálata, 1986. – 11 p.

534.

Várnai Tamás: Fejér megyei falvak arculata az 1950-es évek elején községi végrehajtó bizottsági jegyzőkönyvek alapján, 1986. – 14 p.

535.

Kurucz János: Fejér megye honismereti szakkörei önkéntes kutatói és gyűjteményei 1985-1986, 1986. – 17 p.

536.

Dani Lukács: Fejér megye kronológiája, 1986. – 177 p.

537.

Kaszala Lajos: Oktatási intézmények 25 éves fejlődésének története (Kálóz), 1986. – 143 p.

538.

Kaszala Lajos: „Visszaemlékezés” Hamberger János, Miklós István, Miklós András, Bus Mihály, Kesztyűs Lajos, Bus Mihály, Vörös György, Kovács Imre, Pál Mihály, Bozai István, Szigeti Gyula, Kádi Ferenc életéről, 1979. – 26 p.

539.

Daróci Lajosné: Érd településtörténeti helynevei, 1986. – 59 p.

540.

Kádár Ildikó: Fejér megye és a kiegyezés, 1986. – 108 p.

541.

Évfordulónaptár, 1986. – 330 p.

542.

Balázs László: „Ipari és kereskedelmi fejlődés kérdései Fejér megyében a XIX. század első felében, 1986. – 8 p.

543.

Fáy András tevékenysége, munkásságának jelentősége, 1986. – 20 p.

544.

Csörgő Sándor: Aba iskolatörténete 1560-1948-ig, 1986. – 19 p.

545.

Életrajzok: Gulicska Mihály, Szabó Pál, Schneider Ferenc, Pintér Tibor, Márton László, Pintér Béla, Doktor Rozália, 1973. – 38 p.

546.

A gárdonyi ev. reformált egyház története, 1986. – 14 p.

547.

Sárkeszi község története, 1987. – 11 p.

548.

Békefi Csilla: A Videoton gyár története 1938-1975, 1987.- 14 p.

549.

Harza László: Mozaikok a vidám úttörőélet korszakaiból, 1987.- 44 p.

550.

Hornyánszky Károly: A Fejér megyei Kórház története 1900-1972, 1973. – 83 p.

551.

Tordas hegyközség szabályzata 1486, 1987. – 2 p.

552.

Kisari Sándorné: Mi történt Csóron 1919-ben? 1986. – 4 p.

553.

Sándor Frigyes: Fejér megye felnőttoktatásának helyzete, 1987. – 40 p.

554.

P. Frey Jácint: A kapucinusok Mórott 1695-1945, 1986. – 5 p.

555.

Lazányiné Bujdosó Éva: A népiskolai szakmai felügyelet első évei Fejér megyében (Az 1935-ös oktatási törvény alapján), 1987. – 41 p.

556.

Községi törzskönyvek adatai, 1960-1980, 1987. – 110 p.

557.

Nagy Józsefné: Úttörőtörténeti iránytű, 1987.

558.

Klausz Jenőné: Iskolák, plébániák adatai a XVIII. században, 1987. – 75 p.

559.

Móra Magda: Népoktatás Fejér megyében a XVIII. század első felében, 1987. – 82 p.

560.

Gerencsérné Horváth Éva: Fejér vármegye nemesi önkormányzatának története 1692-1740 között különös tekintettel a vármegyei közgyűlésekre, 1987. – 47 p.

561.

Videoton gyár története 1939-1975.- 25 p.

562.

Az 1956-os magyar forradalmi kronológiája 1953. márc. –1963. márc., 1987. – 68 p.

563.

Molnár Gyula: Mezőszilas helynevei, 1973. – 57 p.

564.

Csörgő Sándor: Németellenes fegyveres felkelés 1944-ben, 1987. – 7 p. (Abán, Nagylángon, Soponyán és Csőszön)

565.

Kurucz János: Kozma Ferenc katonai emlékkönyvéből 1939-1946, 1987. – 21 p.

566.

Helyi Építésügyi Szabályozások Tervezete: Székesfehérvár, Belváros, 1987. – 22 p.

567.

Fejér megye élelmiszerellenőrzésének története 1912-1987, 1987. – 30 p.

568.

Fejér és Komárom-Esztergom vármegyék képviselői, 1944-1947, 1987. – 6 p.

569.

Harmati István: Battyán város pöcséti..., 1987. – 9 p.

570.

Szabó Éva: Vál mezőváros története a XVIII. század elejétől 1849-ig, 1987. – 81 p.

571.

Gránitz Györgyné – Szabó Istvánné: Vál története 1950-1968, 1987. – 16 p.

572.

Ódor Lászlóné: Vál története, 1987. – 6 p.

573.

Berkiné Bognár Valéria: Aba nagyközség közigazgatása 1886-1910, 1987. – 6 p.

574.

Várnai Tamás: Útmutató a Vas megyei helytörténeti lexikon feldolgozásához, 1987.

575.

Horváthné G. Jolán: Igar község története 1927-ig, 1987. – 10 p.

576.

Alapi Salamon Aurél: Emlékezések, 1848-49, 1982. – 56 p.

577.

Várnai Tamás: Mátyásdomb, 1988. – 28 p.

578.

Adatlapok a munkásmozgalmi vezetőkről (1944-1949) Auszmann György; Bak Béla; Benke Ferenc; Borbély János; Csekhis Imréné; Fekete István; Gáspár János; Győri István; Hrivnák Lajos; Kaszap Lajos; Kovács (Kohn) Sándor; Mikó István; Nagy Miklós; Németh István; Rudas István, Sebes Imre, Rácz József, Szabadi Sándor; Szabó István;  Szirbik Ferenc; Wágner József, 1988. – 105 p.

579.

Harza László Károly: Ismerkedés egy dunántúli íróval Jegesi Józseffel, 1988. – 15 p.

580.

Rétfalvi Bakony Kálmán: Akik a Bakonynak nevet adnak. Etnoszociológia, 1987. – 309 p.

581.

Sárvíz szabályozásának feltárólapjai (helytörténeti adattár), 1987. – 192 p.

582.

Bukovszky György: Sárvíz szabályozás története, 1988. – 5 p.

583.

Kállay István: Káloz, 1988. – 78 p.

584.

Kurucz János: Mezőszilas, 1988. – 138 p.

585.

Fejér megye természeti értékei I. Bicskei járás II. Dunaújvárosi járás IV. Székesfehérvári járás V. Sárbogárdi járás, 1968. – 180 p.

586.

Dani Lukács: Sárbogárd kulturális élete a két világháború között, 1988. – 10 p.

587.

Kovács Ágnes: Székesfehérvár a XIX. században, 1988. – 13 p.

588.

Kállay István: Magyaralmás, 1988. – 90 p.

589.

Párniczky Józsefné: Felszabadulási időpontok, 1988. – 4 p.

590.

Silye Sándor: A Vörösmarty Mihály Irodalmi és Művészeti Kör (Társaság) története 1932-1943, 1985. – 29 p.

591.

Harza László: Székesfehérvári Vörösmarty Társaság, 1988. – 7 p.

592.

Pásztohy Domonkos: Koalíciós idők a Nemzeti Parasztpártban, 1945-1948, 1988. – 50 p.

593.

Dani Lukács: A politikai helyzet Fejér megyében. (1944. XII. – 1945. III.), 1988. – 34 p.

594.

Szarka Géza – Láng István: Székesfehérvár Szent István évi ünnepségei 1938

 

- Katolikus középiskolai tanárok díszgyűlésén 1938. május 8.

 

- 250 éves felszabadulási emlékünk avató beszéde, 1988. – 166 p.

595.

Bus Gyula: Bus János elhunyt kálozi közéleti személyiség életrajza, 1988. – 6 p.

596.

Kovács László: gróf Széchenyi Viktor halálának körülményei, 1988. – 1 p.

597.

Gyimesi Károly: Farkas Gyula (János) Sárosdon született fizikusról, 1982. – 1 p.

598.

Farkas Gábor: Feljegyzés a Pappenheim család 1945 utáni sorsáról, 1988. – 2 p.

 

- Az iszkaszentgyörgyi magtár, 1988. – 1 p.

599.

Surányi István: A székesfehérvári belvárosi elemi fiú népiskola története 1777-1936, 1988. – 56 p.

600.

Surányi István: A székesfehérvári Goldziher Ignác Izraelita Elemi Népiskola 1842-1945, 1988. – 51 p.

601.

Hegedűs András: „Fordulat” című fejezet, 1988. – 51 p.

602.

A Székesfehérvári Állami (volt Ciszterci R. Szent István Gimnázium) Gimnázium múltja, 1949. – 1 p.

603.

Dani Lukács: Dég és környéke a XIX. század első felében, 1988. – 11 p.

604.

Dani Lukács: A TIT Fejér Megyei Szervezete Történelmi Szakosztálya Munkaterve 1989. évre, 1989. – 5 p.

605.

Weér Zsigmond: „Megiszunk valamit”, 1989. – 35 p.

605.

Weér Zsigmond: Juhász Gyuláról, 1989.- 1 p.

606.

Harza László: Az MDF-ről, 1989. – 7 p.

607.

Lencsés Ferenc: Hadifogságomról, 1988. – 16 p.

608.

Zoltán Bernáth: Die Entwicklung des Verwaltengswesens im Komitat Szabolcs und in der Stadt Nyíregyháza bei besonderer Berücksichtigung der letzten hundert Jahre, 1989. – 35 p.

609.

Bukovszky György: 125 éve épült meg a siófoki zsilip, 1989. – 3 p.

610.

Szita László: A török ellenes felszabadító háború összefüggései a Kelet-Dunántúl térségében, 1989. – 11 p.

611.

Szakály Ferenc: Székesfehérvár visszafoglalása 1688. május 19-én, 1988. – 14 p.

612.

Pap László: Történeti konferencia Mezőfalván, 1988. – 5 p.

613.

Móra Magda: Emlékezés a cisztercitákra Mezőfalván, 1988. – 4 p.

614.

Előadások Sárosd múltjából, 1988. – 70 p.

 

- Garbacz László: Megnyitó

 

- Kállay István: Sárosd múltja az újratelepítésig (1300-1761)

 

- Farkas Gábor: Sárosd mezőváros kialakulása, fejlődése 1848-ig

 

- Erdős Ferenc: Sárosd a forradalom időszakában és a tőkés fejlődés első évtizedeiben 1848-1870

 

- Bertényi Iván: Mai címeradományozásunk néhány kérdése

 

- Gyimesi Károly: Népi emlékezet Sárosd múltjából

 

- Dani Lukács: Zárszó

615.

Müllerné Elbert Zsuzsa: Székesfehérvár utcaneveinek változása a dualizmus korától napjainkig, 1988. – 16 p.

616.

Dani Lukács: A párt történelmi útja Fejér megyében (1945-1985), 1988. – 53 p.

617.

Dani Lukács:  Münnich Ferenc felszabadulás utáni tevékenységének kronológiája, 1988. – 2 p.

618.

Harza László: Egy dunántúli folyóirat: a Vár, 1988. – 30 p.

619.

Gömbös Tamás: Egyházi heraldika, 1988. – 65 p.

620.

Kurucz János: Forgatókönyv, 1988. – 26 p.

621.

Galsi Károly az 1983-1984-es évekre tervezett feladatok végrehajtásához, 1988. – 7 p.

622.

Fejér megye. Ellenállási lexikon: Visszaemlékezések: Szücs Imre, Promber József, Promber Ferenc, Térmeg János, Németh Győző, Reveland János

623.

Harsányi László: Enying mezőváros és Balatonbozsok címere, 1988. – 2 p.

624.

Népnevelő összesítő jelentés 1949. április 27., 1989. – 1 p.

625.

Harza László: Két expedíció, 1989.– 6 p.

626.

Demeter Zsófia: Enying mezőváros és a Batthyány uradalom 1806-1870, 1989. – 19 p.

627.

Kurucz János: Szőlőművelés Iszkaszentgyörgy környékén a 18. és a 19. században, 1989. – 79 p.

628.

Szailer Ferenc: Történelmi visszaemlékezésem, amely egybenőtt a munkásosztályt vezető párt harcával, 1965. – 153 p.

629.

Szöveg- és szemelvénygyűjtemény: Marxizmus – Leninizmus esti egyetem: Visszaemlékezés- és memoár gyűjtő továbbképző tanfolyam anyagának tanulmányozásához segédanyag, 1989. – 279 p.

 

- Andics Erzsébet: Lenin történeti látásmódjáról, 42 p.

 

- Szabó Ferenc: A helytörténetírás politikai szerepe, jelenlegi helyzete, módszertana és forrásai, 16 p.

 

- Bakó Ágnes: A munkásmozgalmi jellegű visszaemlékezések gyűjtésének koordinálása, 6 p.

 

- Fehér Pál: Az emlékirat változásai

 

- Vida Ferenc: Széljegyzetek egy memoárhoz

 

- Bocskay Péter: A munkásmozgalmi biográfiák bibliográfiájáról, 7 p.

 

- Láng Péter: A munkásmozgalmi biográfiák könyvtári forrásai, 12 p.

 

- Nagyhegyi Zoltán: Levéltári anyag védelme a büntetőjogban és a szabálysértésekre vonatkozó jogszabályokban

 

- Imre Mátyásné: Irathagyatékok, személyi dokumentumok gyűjtés és rendezése az MSZMP Központi Archívumában

 

- Mikus Endre: Életút felvételekről

630.

Bauer Andrea Márta: A jeruzsálemi Szent János lovagrend Székesfehérváron, 1989. – 37 p.

631.

Kemény István – Környei Elek: Eötvös Károly (1842-1916), 1989. – 20 p.

632.

Mezőszentgyörgy története, 1989. – 87 p.

633.

A zsidók Fejér megyében 1688-1867, 1989. – 69 p.

634.

Előadások Szabadbattyán község történetéből, 1989. – 50 p.

635.

Erdős Ferenc – Csurgai Horváth József – Sárkány Ferenc: A Magyar Függetlenségi Népfront Fejér megyei Bizottságai, 1949, 1985. – 60 p.

636.

Kállay István: Városi önkormányzat hatásköre Magyarországon 1686-1848, 1989. – 972 p.

637.

Harza László: Kling Józsefről, 1990. – 1 p.

637.

Jegyzetek 1977-1982 közötti évekről, 1981. – 700 p.

638.

Bus Mihály életrajza – 5 p.

639.

Várnai Tamás: A palotai vártartomány urbáriuma 1578. évben, 1987. – 22 p.

640.

Dani Lukács: A politikai helyzet Fejér megyében 1944-45 fordulóján, 1988.- 63 p.

641.

Kéri Nándor – Vadász József: A Prohászka emléktemplom építésének története, 1967. – 279 p.

642.

Erőss Viktória: Szülőföldem Petőfi korában és ma Székesfehérvár és környéke, 1989. – 12 p.

643.

Czagler Károlyné: „Munkahelyünk törénete” (A martonvásári gyógyszertár), 1989. – 7 p.

644.

Dani Lukács: Kultúrpolitikánk problémái, 1989. – 7 p.

645.

Weér Zsigmond: Egy legenda nyomában, 1989. – 26 p.

646.

Fűrész Gyula: Adatok a Táncsics tsz történetéhez II., 1949-1979, 1986. – 171 p.

647.

Tanácsok fóruma 1983. december 20., 1984. – 30 p.

648.

- Németh László: Az egyházszervező Szent István – 11 p.

 

- Erdős Ferenc: Köszöntő

 

- Kardos József: Szent István emléke és a szentkoronatan – 11 p.

 

- Kállay István: A Regnum Marianum közjogi vonatkozásai – 10 p.

 

- Bertényi Iván: István király alakja a heraldikában – 22 p.

 

- Sulyok János: Szent István kultusz a székesfehérvári egyházmegyében – 10 p.

 

- Gerics József: Nagy Konstantin adománylevelének helye és szerepe Magyarország és Bulgária korai történetében – 10 p.

 

- Kovács Péter: Székesfehérvár és Szent István király, 1989.

649.

Hetényi István: Emléktöredék Hagyó-Kovács Gyuláról, 1989. – 8 p.

650.

Farkas Gábor: Perkáta története, 1986. – 4 p.

651.

Berta Anna Mária: Adatok és anyagok gr. Klebelsberg Kuno biográfiájához, 1990. – 41 p.

652.

Bukovszky György: Velencei-tó leírása – 3 p.

652.

Bukovszky György – Martin Imréné: A Velencei-tó negyvenéves nádtermés adatsor vizsgálata – 6 p.

653.

Zsuffa István: A magyar hidrológiai szakirodalom egyik első tanulmánya, 1990.- 4 p.

654.

Enying község története, 1965. – 15 p.

655.

Búzási János – Dani Lukács: Kápolnásnyék, 1990. – 35 p.

656.

Kéri Katalin: Gőbel János György életútja, 1988. – 60 p.

657.

A Magyar Néppárt ellenzéki csoportosulásának sárvári nyilatkozata, 1990. – 6 p.

658.

Szilaj Vargha Gyula: Nyakas Ferenc repülő őrmester, 1936-1944, 1990. – 6 p.

659.

Csihák György: A magyar középkor története, 1990. – 6 p.

660.

Lencsés Ferenc: Ráckeresztúr története, 1988. – 96 p.

661.

Kurucz János: Nádasdladány története 1988. – 10 p.

662.

Dani Lukács: A Hódoltság hétköznapjai, 1989. – 5 p.

663.

Izinger Péter: Javaslat a város méltó bemutatására, 1989. – 10 p.

664.

Harza László: Jegesi József szellemi hagyatéka, 1990. – 47 p.

665.

Bukovszky György: A Sió mértékadó hozamának felülvizsgálata, 1989. – 33 p.

666.

A Fejér Megyei Levéltár fondjegyzéke, 1982. – 226 p.

667.

Szkladányi Károly: Én ezt az utat jártam... (önéletrajz), 1978. – 147 p.

668.

Magyarné Gyúró Györgyi: Rácalmás község története, 1989. – 194 p.

669.

Kecskés Sándor: A magyarországi állattenyésztő szervezetek története 1828-1948, 1991. – 1052 p.

670.

A Dunaújvárosi városi tanács irányítási rendszerének fejlesztése középgépes és számítógépes technika alapján, 1977. – 75 p.

671.

Dunaújváros közművelődésének középtávú terve, – 93 p.

672.

Szirmai Viktória – Zelenay Anna: Művelődés Dunaújvárosban, 1980. – 196 p.

673.

Hetényi István: A Dunaújvárosi Nyomda története 1951-1976, 1984. – 40 p.

674.

Hetényi István: Dunaújváros kereskedelme és vendéglátóipara kialakulásának és 3 évtizedes fejlődésének története, 1979. – 54 p.

675.

Lencsés Ferenc: Tordas község története, 1991. – 94 p.

676.

Battonyai Mihály: Régen volt (vers), 1991. – 1 p.

677.

A két nemzetgyűlési választás Székesfehérváron, 1991. – 14 p.

678.

László Zsolt: A közigazgatás feladatai a cigányság jogainak érvényesítésében, 1991. – 103 p.

679.

Badál Ede: Ciszterciek Nagyvenyimben, 1991. – 155 p.

680.

Reichenbach Ottóné, Farkas Marianna: Pázmánd község története a XVIII-XIX. században, 1991. – 39 p.

681.

Dani Lukács: Pázmánd 1459-1849, 1991. – 27 p.

682.

Nékám Lajosné: A székesfehérvári Fekete Sas Gyógyszertár, 1965-1966. – 18 p.

683.

Philipp István: Városunk múltjáról: a gyógyszertár, 1932. – 2 p.

684.

Székesfehérvár jezsuita gyógyszertár, 1992. – 1 p. (hiányos)

685.

Surányi István: Az alsó fokú oktatás irányításának és ellenőrzésének hazai és székesfehérvári gyakorlata a dualizmus idején, 1991. – 28 p.

686.

Serényi Antal: A Serényi család eredete és története, 1993. – 78 p.

687.

Magyar Zoltánné: Nagykarácsony község története a kezdetektől napjainkig, 1993. – 149 p.

688.

Kovács Katalin: A Bodajki Kalász Népfőiskola története és a Népfőiskolai mozgalom elterjedése Bodajkon, 1993. – 52 p.

689.

Héri Tamás: Lánczos Kornél, 1993. – 4 p.

690.

Gondán Andrea: Lánczos Kornél, 1993. – 9 p.

691.

Wolkensdorfer Helga: Fényelnyelés vízben, 1993. – 9 p.

692.

Fűrész Gábor: Holdhegyek magassága, 1993. – 8 p.

693.

Gál László: Lézer az orvostudományban, 1996. – 6 p.

694.

Gábor Adrienn: Newton fénytani kutatásai és kísérletei, 1993.

695.

Hornyák Csilla: Az emberi szem, 1993. – 12 p.

696.

Huszárik Krisztián: He – Ne lézer által kibocsátott fény hullámhosszának meghatározása, 1993. – 15 p.

697.

Sáfár Cecília: Fénytani jelenségek tanulmányozása, 1993. – 25 p.

698.

Pereczes János: Természetben előforduló néhány a fénytan törvényeivel magyarázható jelenség, 1993. – 20 p.

699.

Károlyi György: Tervezet egy Károlyi József magyar és európai kult. találkozó központ létrehozása Fehérvárcsurgón, 1993. – 10 p.

700.

Pintér Lajos: A pátkai Pintér és Szabó családok családfái, 1992. – 17 p. (*)

 

Pintér Lajos: A pátkai Pintér és Szabó családok családfái, 1990. – 20 p. + mell. (*)

 

Pintér Lajos: A pátkai Pintér és Szabó családok családfái, 2000. – 19 p. (*)

 

Pintér Lajos: A pátkai Pintér és Szabó családok családfái, 2001. – 27 p. (*)

701.

Murányi Lajos: A reformkori Fejér vármegye olvasáskultúrájához: A székesfehérvári olvasóegyletek története (1838-1849), 1992. – 148 p.

702.

Tibai Tímea: Gazdasági és politikai változások a székesfehérvári Weiss és Tull Bőrgyárban a népi demokratikus forradalom éveiben, 1984. – 48 p.

703.

Molnár Péter: Gazdasági változások a felszabadulás után. Államosítások hazánkban. A székesfehérvári Könnyűfémmű története, 1945-1949, 1993. – 29 p.

704.

Vörös Viktória: A székesfehérvári Táncsics Mihály Népi Kollégium története, (1946-1947), 1993. – 27 p.

705.

Várkonyi Katalin: Bicske helyzete az urbanizációs folyamatban, 1994. – 63 p.

706.

Juhász László: Székesfehérvár 1860-61, 1993. – 29 p.

707.

Skoda István: Vörösmarty kör története, 1991. – 83 p.

708.

A székesfehérvári Vörösmarty Társaság története, 1993. – 32 p.

709.

Tájékoztató a Nemzeti Kegyeleti Kárpótlás Alapítvány tevékenységéről, 1994. – 25 p.

710.

Sisa József: Nádasladány, volt Nádasdy kastély, tudományos dokumentáció, 1994. – 75 p.

711.

Bukovszky György: A gárdonyi záportározó és kapcsolódó vízrendezési létesítményeinek hidrológia felülvizsgálata, 1994. – 14 p.

712.

Bukovszky György: A Balaton természetes vízkészlet változása a múlt század '60-as éveiben, 1994. – 3 p.

713.

Faragó József: A nemzetiségi kérdés megoldása Fejér megyében, a felszabadulástól napjainkig terjedő időszakban, 1981. – 100 p.

714.

Nagy Sándor: Régi magyar kalendáriumok, 1987. – 255 p.

715.

Hantos – Nagylók községek, „Vörösmarty” mgtsz története

716.

Borbély József: Csókakő múltja és jelene, 1965. – 15 p.

717.

Fűrész Gyula: A magyar királyi „Szent István” 3. honvéd gyalogezred hősi halottainak névjegyzéke a Hadtörténelmi levéltár összeállítása szerint, 1995. – 53 p.

718.

Juhászné Szabó Ilona – Tóth Gyuláné – Visy Zsoltné: Dunaújvárosi Papírgyár egy éve (1984), 1996. – 110 p.

719.

Hetényi István: Népfrontpolitika története Fejér megyében, 1996. – 97 p.

719.

Hetényi István: Népfrontpolitika története Dunapentele – Dunaújváros. Útmutató a népfrontpolitika történetének kutatásához, 1996.

720.

Somkuti Éva: Székesfehérvár német polgárságának nyelve a 17-18. században (1688-1780), 1986. – 180 p.

721.

Gáspárdy Emlékkönyv, 1993. – 175 p.

722.

Horváth Istvánné: Tác története a XVII-XIX. században, 1984. – 44 p.

723.

Fülöp Gyula: Tác község és határának története, 1996. – 16 p.

724.

Csatári Bence: A Székesfehérvári Katolikus Egyházmegye története 1945-1963, 1996. – 85 p.

725.

Juhász Bálint: A 12. k. hadosztály, 1996. – 206 p.

726.

Pesti János: A „Hunyadi Mátyás” Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola története, 1975. – 70 p.

727.

Surdy Miklós: A halálbüntetés, 1995. – 41 p.

728.

Molnárné Zelnik Mária: Sárbogárd kulturális élete a XIX. században, 1999. – 63 p.

729.

Bokor Rózsa: Visszaemlékezéseim 1956-ra, 1997. –

730.

Csányi Kálmán: Pusztaszabolcs Évkönyve, 1996. – 47 p.

731.

Györgyi Csaba: A politikai katolicizmus és Fejér megyei vetülete Steiner Fülöp székesfehérvári római katolikus püspök beiktatásától az 1895: XLIII. tv. cikk királyi szentesítéséig, 1997. – 73 p.

732.

Tác, Kárpátia park, 1996. – 22 p.

733.

Weisz Oszkár volt fehérvárcsurgói boltos és korcsmáros visszaemlékezései, 1997. – 16 p.

734.

Németh József: A Bodakajtori Állami Gazdaság története és alakulása, 1997. – 10 p.

735.

Minker Norbert: A Sárvíz-szabályozás története 1700-1829, 1997. – 91 p.

736.

Pálinkás Andor: Börtöntöltelékek (Gyűjtőfogház: 1956. jan. 27-nov. 1-ig)

737.

Erdős Ferenc: A Schmidegg - palotától a Magyar Király Szállóig, 1997. – 5 p.

738.

Bukovszky György: A Tolna megyei holtágak kialakulásának története, 1989. – 12 p.

739.

Bukovszky György: Sióberki Társulat története, 1997. – 56 p.

740.

Kravinszkaja Gabriella – Bukovszky György: A Sárrét térségi komplex meliorációs tervezéséhez, 1989. – 73 p.

741.

Sohár Gábor – Németh Elek: A közös és háztáji állattenyésztés együttműködésének tapasztalatai a nagylengyeli „Előre” mgtsz-ben.- 6 p.

742.

Német hősi halottak névjegyzéke, 1998. – 50 p.

743.

Taupert Éva: Fejezetek a gánti svábok történetéből, 1999. – 86 p.

744.

Antalné Angster Mária – Tőke László – Tőkéné Hargitai Katalin – Tőzsérné Szigeti Ildikó: A székesfehérvári képzőművészeti és iparművészeti kiállítások adatgyűjteménye 1954-1991, 1999. – 43 p.

745.

Stohl Róbert: Anyakönyvi kutatások módszere, nehézségei egy német telepes község, Balinka alapján, 1999. – 80 p.

746.

Bukovszky György: Az enyingi járásra vonatkozó vízgazdálkodási leírás, 1958. – 20 p.

747.

Demeter Zsófia: A szerbek megtelepedése Magyarországon, Fejér megyében, Székesfehérváron, 1998. – 57 p.

748.

Nagy Sándor: Egykori közbiztonsági alakulatok Fejér megyében, 1998. – 28 p.

749.

Lázár Zsuzsanna: Vál község birtokváltozásai a kataszteri felmérést követő fél évszázadban, 1998. – 62 p.

750.

Pergel Andrea: Egy adott település struktúrája, Füle község története, 1997. – 50 p.

751.

Vas Gábor: Csákvár Árpád-kori története, 1997. – 35 p.

752.

Clement Lajos – Clement Andor: Kar a karban: bányászok, erdészek, kohászok, 1998. – 15 p.

753.

Kecskés Lajos: Családok, emberek, események Cece múltjából XVIII – XIX. század, 1998. – 58 p.

754.

Nagy Ferenc versei, 2000. – 20 p.

755.

Kiss Katalin Ágnes: A Holocaust Sárosdon, 2000. – 27 p.

756.

Perjés Tamás: Az 1879-ik évi székesfehérvári Országos Mű-, Ipar- Termény- és Állatkiállítás, 2000. – 78 p.

757.

Szabó Béla István: A Nádasdy család és a Nádasdy Akadémia Könyvtárai, 1999. – 41 p.

758.

Fejér megye és Székesfehérvár műemlékei, 1998. – 24 p.

759.

A középszintű közigazgatás reformja Magyarországon, 1994. – 46 p.

760.

Nádasdi és fogarasföldi Nádasdy család története, 2000. – 32 p.

761.

Surányi István: Az alapfokú oktatás története Székesfehérváron a kezdetektől 2000-ig, 2000. – 422 p.

762.

Lauschmann Gyula: Székesfehérvár története, 2000. – 439 p. (*II. rész: 880.)

763.

Streng Jánosné: Egyesületek és körök Móron, 1989. – 30 p.

764.

Fiedler Albert: Egy kistérség svábjai a negyvenes években (Mór), 2002. – 59 p.

765.

Sándor Melinda: Iparosok egy Fejér megyei településen, Abán, 2002. – 68 p.

766.

Vincze Tímea: A dualizmus kori kolerajárványok Fejér megyében, 2002. – 67 p.

767.

Bödő István: Seregélyes története a második világháború kitörésétől 1961-ig, 2002. – 91 p.

768.

Surányi Antal: A Székesfehérvári Társulati „Hunyadi Mátyás” Kereskedelmi Középiskola „Kisfaludy Károly” Önképzőköre, 2002. – 11 p.

769.

Surányi István: Az érettségi (matúra) történetének kronológiája, 2002. – 4 p.

770.

Surányi István: A magyar nevelés- és iskolatörténet főbb mozzanatai, 996-1948, 1948-1970, 2002. – 44 p.

771.

Somkuti Éva: A Ferenc József Nőnevelő Intézet Nőiparos iskolájának története. 1921-1943, 1981. – 13 p.

772.

Hargitai Jenő – Isó Gábor: Mencshely község története, az Isó családok származása, 1980. – 49 p.

773.

Helytörténeti gyűjtemény, 1959. – 137 p.

 

- Fitz Jenőné: Fejér megye a bronzkorban 16 p.

 

- Kállay István: Székesfehérvár város rövid története 47 p.

 

- Székesfehérvár és Fejér megye szerepe az ország irodalmi, tudományos és művészeti életben 9 p.

 

- Fitz Jenő: A műemlék fogalma és jelentősége 44 p.

 

- A Velencei-tó ismertetése 21 p.

774.

 Aradi János: A rendőrség Fejér megyében 1944-1946, 2002. – 222 p.

775.

Zsubori Anna: A pusztavámi bányászok életformája és életkörülményei 1920-1970 közötti időszakában, 2002. – 39 p.

776.

Familienbuch der katholischen Pfarrei Atschau im Schildgebirge 1724-1777, 2001. – 150 p.

777.

Familienbuch der katholischen Pfarrei Lovasberény im Schilgebirge 1719-1800, 2001. – 284 p.

778.

A II. világháború Fejér megyei áldozatainak névjegyzéke, 395 p.

779.

Székesfehérvári deportált zsidó áldozatok névjegyzéke, 32 p.

780.

Az 1950-es községi tanácstagi névsor, valamint az 1988-ban a 40. évfordulóra készülve a lista visszaellenőrzése, 1988.-

 

- Abai Községi Tanács tagjai, 4 p.

 

- Adonyi Községi Tanács tagjai, 4 p.

 

- Adonyi Járási Tanács tagjai, 3 + 3 p.

 

- Alapi Községi Tanács tagjai, 2 p.

 

- Alsószentiváni Községi Tanács tagjai, 2 + 1 p.

 

- Bakonykúti Községi Tanács tagjai, 1 + 1 p.

 

- Balatonbozsoki Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.

 

- Balinkai Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.

 

- Baracsi Községi Tanács tagjai, 4 p.

 

- Bicskei Községi Tanács tagjai, 4 + 4p.

 

- Bicskei Járási Tanács tagjai, 3 +3 p.

 

- Bodajki Községi Tanács tagjai, 2 +2 p.

 

- Cecei Községi Tanács tagjai, 5 p.

 

- Csabdi Községi Tanács tagjai, 3 + 3 p.

 

- Csákberényi Községi Tanács tagjai, 3 + 4 p.

 

- Csákvár Községi Tanács tagjai, 3 + 4 p.

 

- Csóri Községi Tanács tagjai, 2 p.

 

- Csőszi Községi Tanács tagjai, 2 p.

 

- Dégi Községi Tanács tagjai, 4 p.

 

- Előszállási Községi Tanács tagjai, 4 p.

 

- Enyingi Községi Tanács tagjai, 4 + 4 p.

 

- Enyingi Járási Tanács tagjai, 3 p.

 

- Etyeki Községi Tanács tagjai, 4 + 4 p.

 

- Fehérvárcsurgói Községi Tanács tagjai, 2 +2 p.

 

- Fejérmegyei Megyei Tanács tagjai, 3 p.

 

- Felcsúti Községi Tanács tagjai, 2 p.

 

- Fülei Községi Tanács tagjai, 2 p.

 

- Gánti Községi Tanács tagjai, 2 + 3 p.

 

- Gárdonyi Községi Tanács tagjai, 4 + 4 p.

 

- Guttamási Községi Tanács tagjai, 1 p.

 

- Gyúrói Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.

 

- Hantosi Községi Tanács tagjai, 2 + 4 p.

 

- Igari Községi Tanács tagjai, 2 p.

 

- Inotai Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.

 

- Iszkaszentgyörgyi Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.

 

- Isztiméri Községi Tanács tagjai, 2 p.

 

- Jenői Községi Tanács tagjai, 2 p.

 

- Kajászói Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.

 

- Kálozi Községi Tanács tagjai, 4 p.

 

- Kápolnásnyéki Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.

 

- Kisapostagi Községi Tanács tagjai, 2 p.

 

- Kislángi Községi Tanács tagjai, 4 p.

 

- Lajoskomáromi Községi Tanács tagjai, 4 p.

 

- Lepsényi Községi Tanács tagjai, 3 p.

 

- Lovasberényi Községi Tanács tagjai, 4 + 4 p.

 

- Magyaralmási Községi Tanács tagjai, 2 p.

 

- Martonvásári Községi Tanács tagjai, 4 + 4 p.

 

- Mányi Községi Tanács tagjai, 3 p.

 

- Mezőszentgyörgyi Községi Tanács tagjai, 3 + 3 p.

 

- Mezőszilasi Községi Tanács tagjai, 4 + 4 p.

 

- Mohai Községi Tanács tagjai, 1 p.

 

- Móri Járási Tanács tagjai, 3 + 3 p.

 

- Móri Községi Tanács tagjai, 4 + 4 p.

 

- Nadapi Községi Tanács tagjai, 1 + 1 p.

 

- Nagylóki Községi Tanács tagjai, 2 p.

 

- Nagyvelegi Községi Tanács tagjai, 2 p.

 

- Nádasdladányi Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.

 

- Pákozdi Községi Tanács tagjai, 2 p.

 

- Pátkai Községi Tanács tagjai, 2 + 3 p.

 

- Pázmándi Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.

 

- Polgárdi Községi Tanács tagjai, 4 + 4 p.

 

- Pusztaegresi Községi Tanács tagjai, 2 p.

 

- Pusztaszabolcsi Községi Tanács tagjai, 4 p.

 

- Pusztavámi Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.

 

- Rácalmási Községi Tanács tagjai, 8 p.

 

- Ráckeresztúri Községi Tanács tagjai, 2 + 4 p.

 

- Sárbogárd Járási Tanács tagjai, 3 p.

 

- Sáregresi Községi Tanács tagjai, 2 p.

 

- Sárkeresztesi Községi Tanács tagjai, 2 p.

 

- Sárkeresztúri Községi Tanács tagjai, 2 + 6 p.

 

- Sárkeszi Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.

 

- Sárosdi Községi Tanács tagjai, 3 p.

 

- Sárszentmihályi Községi Tanács tagjai, 2 p.

 

- Sárszentmiklósi Községi Tanács tagjai, 3 p.

 

- Seregélyesi Községi Tanács tagjai, 4 + 4 p.

 

- Soponyai Községi Tanács tagjai, 3 p.

 

- Sörédi Községi Tanács tagjai, 1 p.

 

- Sukorói Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.

 

- Szabadbattyáni Községi Tanács tagjai, 2 + 3 p.

 

- Szabadegyházai Községi Tanács tagjai, 2 + 3 p.

 

- Szabadhídvégi Községi Tanács tagjai, 4 + 8 p.

 

- Szári Községi Tanács tagjai, 3 + 3 p.

 

- Székesfehérvári Járási Tanács tagjai, 3 p.

 

- Tabajdi Községi Tanács tagjai, 2 p.

 

- Táci Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.

 

- Tordasi Községi Tanács tagjai, 2 p.

 

- Úrhidai Községi Tanács tagjai, 2 p.

 

- Vajtai Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.

 

- Váli Községi Tanács tagjai, 3 + 3 p.

 

- Váldobozi Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.

 

- Velencei Községi Tanács tagjai, 4 + 3 p.

 

- Verebi Községi Tanács tagjai, 2 p.

 

- Vértesacsai Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.

 

- Vértesboglári Községi Tanács tagjai, 2 + 2 p.

 

- Zámolyi Községi Tanács tagjai, 2 + 3 p.

781.

1848-1849 Fejér megyében, 305 p.

782.

Szegedi Béla: „Brigádunk életének egy éve” Magyaralmási „Új Élet” mgtsz, 1986. – 19 p.

783.

„Brigádunk életének egy éve” (1984 és 1985) (Ikarus), 1986. – 17 p.

784.

„Brigádunk életének egy éve” Dunavidéki Vendéglátó Vállalat Ellenőrzési és Biztonsági Osztálya „Radar” Szocialista Brigád, 1986. – 20 p.

785.

Gerlényi László: Kórházak Fejér megyében, 1986. – 258 p.

786.

„Üzemünk életének egy éve” (1984) Dunaújvárosi Papírgyár, 1985. – 22 p.

787.

Fűrész Gyula: Iváncsa 650 éves, 1983. – 142 p.

788.

Cser P. Antal – Kő István: A „Kő”-ági családfa, 1997. – 2 p.

789.

Szentimrey - Vén Dénes: György Oszkár: Csönd, 2002. – 15 p.

790.

Tóth István: A Fejér megyei bauxitbányászat halálos balesetet szenvedett dolgozói, (1926-1996), 1997. – 7 p.

791.

Tóth István: A magyar bauxitbányászat 70 éve, 1997. – 16 p.

792.

Archantológiai jegyzetek A - Z-ig, 342 p.

793.

Hoppár Mária – Berecz Tamás: Vál története, 1997. – 12 p.

794.

Huszár István: A dercsikai Huszár család leszármazása, 1997. – 15 p.

795.

A Dunaújvárosi Tanács 1964. évi várospolitikai terve, 1965. – 146 p.

796.

Dunai Vasmű mérlegbeszámolója az 1961., 1963., 1964., 1966. évről, , 1967. – 253 p.

797.

Dunai Vasmű acélművének műszaki munkája (1958), 1959. – 144 p.

798.

Régi présházak és pincék. Szüreti eszközök, 7 p.

799.

Fejér megyei termelőszövetkezetek zárszámadás

800.

Szabó Tamás – Pólya Gyula: A cukorgyártás története ercsiben, 1980.– 22 p.

801.

Kurucz János: Guttamási és Kincsesbánya helynevei, 1985. – 69 p.

802.

Mátrai Ferenc: Földrajzi nevek gyűjteménye Mór nagyközség területéről, 1977.

803.

Kurucz János: Kincsesbánya története, 1986.

804.

Fejér megye természeti értékei (Móri járás), 1968.

805.

Pólya Gyula: Az Ercsi cukorgyár felszabadulás utáni története 1945 – 1975, 1981. – 41 p.

806.

Fűrész Gyula: Földrajzi és történelmi nevek Iváncsáról és Perkátáról, 1989.

807.

Tóth M. Antal: A verebi Végh család és a magyar zenetörténet kapcsolata, 2002. – 11 p.

808.

A VTRGY (villamossági-, televízió-, rádiókészülékek gyára) működésének általános helyzetvizsgálata, 1966. – 41 p.

809.

A Kommunista Párt megalakulása, harcai, eredményei és céljai Fejér megyében – 20 p.

810.

A Fejérmegyei Növényvédő Állomás évkönyve 1968., 1969., 1970., – 800 p.

811.

Fejér megyei tanács VB. művelődésügyi osztálya munkaterve az 1967., 1968., 1969., 1970. évre, 1971. – 255 p.

812.

Vértes Ferenc: A magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség ellenőrzési rendszere, 1988. – 71 p.

813.

Balatincz Jánosné: A nagyközségi pártbizottság munkamódszerének, munkastílusának sajátos vonásai, Móron, 1978. – 41 p.

814.

Say István: A Fejér Megyei Hírlap kultúrpolitikai és közművelődési sajtótevékenysége (1982 elején), 1982. – 58 p.

815.

Székesfehérvári Könnyűfémmű 1960-1963, 1964. – 50 p.

816.

Fejér megyei állami gazdaságok 1964. évi terv és tényszámai, 1965. – 29 p.

817.

Márkus László: A Videotonban dolgozó fizikai munkások élet és munkakörülményének helyzetéről, 1978. – 52 p.

818.

Szabó Ferenc: A Dunai Vasmű belső érdekeltségi rendszerének továbbfejlesztése, 1973. – 76 p.

819.

A Fejér megyei állami gazdaságok termelési tanácskozásai (Pusztaszabolcs-Felsőcikola), 1961. – 183 p.

820.

Megyei Művelődési Ház munkaterve (Székesfehérvár) 1966/67, 1968. – 37 p.

821.

Fejérmegyei Művelődési Ház fejlesztési terve. Csákvár, Ercsi, Kápolnásnyék, Seregélyes, Soponya népművelési tevékenységéről, 1965. – 173 p.

822.

Fejér megye 1957/58, 1958/59. évi nemesített vetőmagtermesztés, 1960. – 173 p.

823.

Fejér megye mezőgazdasága a második ötéves terv tükrében, 1962. – 78 p.

824.

A MÉM felügyelete alá tartozó élelmiszeripari és egyéb ágazatokba tartozó vállalatok eredményesség szerinti sorrendje és főbb mutatói az 1989. évben, 1990. – 258 p.

825.

A mezőgazdasági szövetkezetek, a szövetkezeti társulatok, a Teszövök, a TszKer. és a szövetkezetek háza, a  TOT. név és címjegyzéke 1987., 1989., 1990. – 167 p.

826.

A mezőgazdasági nagyüzemek és vállalkozások eredményesség szerinti sorrendje és főbb mutatói megyék szerint 1989. évben, 1990. – 171 p.

827.

Az élelmiszeripari valamint az agrárkereskedelmi és szolgáltató vállalatok, vállalkozások eredményességi sorrendje és főbb mutatói 1990-ben, 1991. – 122 p.

828.

Fejér megyei mezőgazdasági termelőszövetkezetek területi szövetsége. 1986., 1987., 1989., 1990., 1991., 1992. – 218 p.

829.

Materényi Jenő: Fejérmegyei Tanács VB. oktatási osztályának 1952/53. évi első negyedévi jelentése, 1952. – 78 p.

830.

A Fejér megyei mezőgazdasági termelőszövetkezetek szövetségének alapszabálya, 1977. – 57 p.

831.

Fejér megye mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek gazdálkodása 1976., 1979., 1982., 1985., 1986-1988. évben, 1989. – 749 p.

832.

Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa (TOT) tájékoztató. 1977., 1978., 1979. – 241 p.

833.

Keresztes Szilvia: A Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola története 1939-től napjainkig, 2003.- 70 p.

834.

A székesfehérvári „Vörösmarty Mihály” Megyei Könyvtár beszámolójelentése 1957., 1958., 1958.- 104 p.

835.

D. Kiss Csaba: Kitelepítve: A német nemzetiségű lakosság kitelepítése a Fejér megyei Hercegfalváról 1945-46, 2003.- 19 p.

836.

Kovács Adrienn: Vajta község története: A kezdetektől a törökkor végéig, 2003.- 70 p.

837.

Szőnyegi Hajnalka: A Dévay - gyűjtemény története, 2003.- 19 p.

838.

Verebi Önkéntes Tűzoltó Egyesület jegyzőkönyvei, alapszabályai, emlékkönyve, 2003.- 70 p.

839.

Csonka Zoltán: Bécsi arisztokrata a magyarországi modernizáció élén, 2002.- 98 p.

840.

Hantos község története.- 19 p.

841.

Fejér megye és Székesfehérvár történeti áttekintése a honfoglalástól 1900-ig.- 43 p.

842.

A tízéves Sztálinváros.- 7 p.

843.

Fejér megye múzeumai és emlékgyűjteményei

844.

Székesfehérvár műemlékei.- 6 p.

845.

Gergely István: Tulajdon és érdek.- 12 p.

846.

Szalay Károly: Mezőszentgyörgy a fejlődés mérlegén, 1970.- 181 p.

847.

Botos László: Nagylók község története.- 25 p.

848.

Takácsi - Nagy András: A Takácsi - Nagy család története az 1600-as évektől 1848-ig

849.

Írott emlékezet: Fél emberöltő levéltári kiadványaiból. A magyar levéltárak 1986 és 2003 között megjelent kiadványai.- 2003.- 72 p. 2 db

849.

Írott emlékezet: Fél emberöltő levéltári kiadványaiból. A magyar levéltárak 1986 és 2005 között megjelent kiadványai.- 2006.- 76 p.

850.

Kiss Lajos: Fejér megyei földrajzi nevek történeti – etimológiai vizsgálata.- 1986.

851.

Varró Gusztáv: A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség megalakulása.- 2000.- 33 p.

852.

Baán Kálmán: A Csitári Csitáry  alias Grmanecz család története.- 1942.- 56 p.

853.

Ercsi története. A község, illetve nagyközség szocialista kori története 1948 – 1975, 75 p. + mell.

854.

Hetényi István: Beloiannisz község története, 1977. – 116 p. (3 db)

855.

Pentelétől Dunaújvárosig. Rövid postatörténet. –  2 p.

856.

Ercsi helytörténetének vázlatos adatai.- 17 p. (R.cz.lay gyula)

857.

Hetényi István: Gróf Wimpffen család és ercsi uradalma, 1981. – 12 p.

858.

Jankó Lajos: Baracs község története, 1977. – 22 p.

859.

Bánki János visszaemlékezései, 1988. – 159 p.

860.

Bányai Balázs: A Nádasdyak szerepe a nádasdladányi katolikus közösségben 2005.- 20 p.

861.

Dunaújváros címere.- 13 p.

862.

Eötvös család Ercsiben.- 23 p.

863.

Paczolay Gyula: Ercsi nagyközség történetére vonatkozó iratok, feljegyzések, különös tekintettel a felszabadulásra és a földosztásra, 1984.- 9 p.

864.

Horváth Aurél: A Dunai Vasmű felépítésének rövid története + Dunaújváros + Dunai Vasmű üzemeinek ismertetése , 1972.-  29 + 6 + 9 p.

865.

Hetényi István: Vízimolnárság, molnár és pék céhemlékek Ercsiben, 1979.- 41 p.

866.

Hetényi István: A céhek és felszámolásuk Ercsiben, 1980.- 15 p.

867.

Csiki Győző: Vízimalmok Ercsiben, 6 p.

868.

Hetényi István: A cigánykérdés Ercsiben, 1978.- 4 p.

869.

A cukorgyártás rövid leírása.- 3 p.

870.

Közigazgatási tájékoztató lap Ercsi nagyközség közérdekű viszonyairól, 1925.- 5 p.

871.

Ercsi fotói és dokumentumai:

 

- Jelentés a IV. ötéves terület, település és gazdaságfejlesztési terv időarányos végrehajtásának helyzetéről, 1973.- 17 p.

 

- Ercsi Nagyközségi Eötvös József Művelődési Ház munkaterve az 1971. évre, 1971.- 10 p.

 

- Beszámoló a Sinatelepi Általános Iskola 1970 - 71. tanévi munkájáról, 1971.- 5 p.

 

- Beszámoló az Eötvös József Általános Iskola és Gimnázium oktató-nevelő munkájáról az 1970/71-es tanévben, 1971.- 6 p.

 

- Ercsi Nagyközség IV. ötéves terület, település és gazdaságfejlesztési terve, 6 p.

 

- Beszámoló az 1970/71-es tanévről (Ercsi Cukorgyári Iskola), 1971.- 4 p.

 

- IV. ötéves terv beruházásai községünkben, 1971.- 10 p.

 

- Beszámoló a Végrehajtó Bizottság beszámolója a ciklusprogram első felében végrehajtásáról, 8 p.

 

- Beszámoló az ipar és kereskedelem területén dolgozó nők helyzetéről a község igazgatási területén és a csökkent munkaképességűek foglalkoztatottságról, 6 p.

 

- Oklevél Ercsi ÁFÉSZ dolgozóinak, 1 p.

 

- Emléklap az Ercsi ÁFÉSZ részére, 1 p.

872.

Kiss Ferenc: Az érdekeltségi viszonyok, az anyagi és erkölcsi ösztönzés kérdései a Mányi „Összetartás” termelőszövetkezetben, 1984.- 78 p.

873.

Téglás István: A területfelelősi munka helyzete, hatékonysága növelésének lehetősége és feltételei a Bicskei Járási Pártbizottság tevékenységében, 1982.- 82 p.

874.

Jankó Lajos: Rögös utakon, 1975.- 407 p.

875.

Vizi László Tamás: Székesfehérvár és Fejér vármegye a napóleoni háborúk nemesi felkeléseiben, 2004.- 19 p.

876.

Szladányi Károly: Pátka község krónikája, V. köt., 1973.- 75 p.

877.

Fűrész Gyula: Iváncsa I. világháborús veszteségei, 1914 - 1918, 1919 (Iváncsa háborús veszteségei a XX. században) I., 1997.- 112 p.

878.

Fűrész Gyula: A Besnyői Sallai Imre Mgtsz. egyik ágának (Táncsics Tsz.) emlékezete I., 1988.- 126 p.

879.

Csuta Orsolya: Gorsium - Hercula. Szabadtéri Múzeum, Régészeti Park, Tác.- 1998.- 58 p.

880.

Lauschmann Gyula: Székesfehérvár története II., 402 p.  (*I. rész: 762.)

881.

Demeter Zsófia: A munkaerő, a szántóföldi növénytermesztés és az állattenyésztés herceg Batthyány Fülöp enyingi uradalmában (1806 - 1870) I-II., 1997.- 337 p. [+ 150 p.]

882.

Fejér Megyei Meliorációs Koncepció. Tanulmányterv I - III:

 

I. Fejér megye hosszú távú meliorációs koncepciós terve (tanulmányterv), 1979.- 253 p. + 6 db térképmell.

 

II. Fejér megye hosszú távú meliorációs koncepciós terve (tanulmányterv), 1979.- 179 p.

 

III. Szentes Imre - Martin Imre: Tervkoncepció Fejér megye hosszú távú meliorációs fejlesztéséről, Összefoglaló, 1980.- 65 p.

883.

Községek iratai:

 

- Adony községi tanács iratai, 1978.- 5 p.

 

- Baracs községi tanács iratai, 1978- 3 p.

 

- Beloiannisz községi tanács iratai, 1978.- 4 p.

 

- Besnyő községi tanács iratai, 1978.- 4 p.

 

- Előszállás községi tanács iratai, 1978.- 3 p.

 

- Ercsi nagyközségi tanács iratai, 1978.- 3 p.

 

- Iváncsa községi tanács iratai, 1978.- 2 p.

 

- Kisapostag községi tanács iratai, 1978.- 2 p.

 

- Mezőfalva községi tanács iratai, 1978.- 3 p.

 

- Nagykarácsony községi tanács iratai, 1978.- 2 p.

 

- Nagyvenyim községi tanács iratai, 1978.- 1 p.

 

- Perkáta községi tanács iratai, 1978.- 3 p.

 

- Pusztaszabolcs községi tanács iratai, 1978.- 2 p.

 

- Rácalmás községi tanács iratai, 1978.- 3 p.

 

- Ráckeresztúr községi tanács iratai, 1978.- 2 p.

884.

Kádár Katalin: Dunaújváros kulturális élete kezdettől napjainkig (Bartók Béla Művelődési Ház szerepe a város kulturális életében), 1976.- 20 p. + 17 képmell.

885.

Borovszky Amrus (Nehézipari Beruházási Vállalat vezérigazgató helyettes elvtárs), 1952 - 1953.- 2 p.

886.

Székely Gézáné Kormos Éva: Szovjet-orosz és magyar irodalmi és történeti kapcsolatok Fejér megyében, [é. n.].- 32 p.

887.

Csefkó György: Helytörténeti adatok Pusztaszabolcs község történetéhez, 1955.- 8 p.

888.

A második világháborúban a Dunapentelén végbement harcok során elesett, és itt eltemetett katonák, 1980. (1945 - 1958).- 7 p.

889.

Nyitrai Irén: Rácalmás község története, 1954.- 27 + 3 p.

890.

Rácok Fejér megyében:

 

- Jenei Károly: Telepítések Fejér megyében a török hódoltság alatt, [é. n.].- 2 p.

891.

Fűrész Gyula: Tájékoztató a [Iváncsai] Helytörténeti Gyűjteményben végzett munkáról, 1984.- 4 p.

892.

Hetényi István: Iskolatörténeti kiállítás Iváncsán, 1977.- 2 p.

893.

Hetényi István: Az Iváncsai példa, 1977.- 3 p.

894.

Fűrész Gyula: Iváncsai példa, 1975.- 7 p.

895.

A Videoton Elektronikai Vállalat 1985. évi pártértekezletének jegyzőkönyve, 1985.- 107 p.

896.

Emlékirat a Magyar Tanácsköztársaság megalakulásának 50. évfordulója tiszteletére tartott ünnepi ülésről 1919 - 1969, Bicskei járás, [1970].- 29 p. + meghívó

897.

Dr. Kerekes Lajos: Székesfehérvár törvényhatósági joggal felruházott szabad királyi város, [é. n.].- 5 p.

898.

Fejér megyei helységek felszabadulási dátumai, [é. n.].- 5 p.

899.

Dunapentele a Magyar Tanácsköztársaság idején, [é. n.].- 31 p. + 41 kép

900.

Vargha László: A sárbogárdi és székesfehérvári járás mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek földrajzi specializációs lehetőségei a természeti és gazdasági adottságok alapján, 1966. – 446 p. (* rövidebb változat 136. sz.)

901.

Feljegyzés a járás községeiben található emlékművekről, emléktáblákról, kegyeleti létesítményekről, 1978.- 49 p. + 44 kép; + 20 kis kép, 1 db negatív

902.

Csurgai Horváth József - Erdős Ferenc - Sárkány Ferenc: Nemzeti Bizottságok Fejér megyében 1945 - 1949, 1949.- 27 p.

903.

A Fejérmegyei Tanácsköztársasági iskolák olvasókönyve III., IV., V., VI. osztályos növendékek részére, [é. n.].- 33 p.

904.

Szegőfi Anna: Útmutató a tanácsi iratok selejtezési mintajegyzékeihez 1950 - 1990, 2004.- 130 p.

905.

Miskolczi Miklós: Az első évtized Dunapentelétől - Dunaújvárosig, 1975.- 294 p.

906.

A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség fejlődése, 1957 - 1962.- 176 p.

907.

Fejezetek az Ifjúsági Mozgalom Dunaújvárosi történetéből: (+17 p.)

 

- Miskolczi Miklós: Mi kommunista ifjak indulunk, [é. n.].- 119 p.

 

- Irányelvek a Városi KISZ VB mellett működő Ifjúságvédelmi Bizottság feladataihoz, 1962.- 4 p.

 

- Jelentés a Városi KISZ-Bizottság mellett működő Ifjúságvédelmi Bizottság munkájáról, 1963.- 3 p.

 

- Javaslat a Dunaújvárosi Ifjúság Háza létesítésére, 1964.- 5 p.

908.

Hetényi István: A Magyar Kommunista Párt helyi szervezetének megalakulása és tevékenysége Dunapentelén a felszabadulás után, 1978.- 27 p.

909.

Hetényi István: Berecz Bertalan 1892 - 1962, 1978.- 23 p.

910.

Hetényi István: Berecz Bertalan, Dunaújváros első tanácselnöke, 1978.- 24 p.

911.

Hetényi István: Gazdasági és politikai viszonyok Dunapentelén a várossá alakulás előtt (1949), 1980.- 10 p.

912.

Hetényi István: Városépítés és letelepedés Dunaújvárosban (Dunapentele - Sztálinváros) 1950 - 1954, [é. n.].- 19 p.

913.

Pálfalvi János: Dunaújváros városembléma vázlatok, 24 p.

 

Konecsni György: Dunaújváros városembléma vázlatok, 8 p.

 

Htényi István: Dunaújváros városembléma vázlatok, 9 p.

914.

A dunaújvárosi Állami Zeneiskola története (1950 - 1976), [é. n.].- 25 p.

915.

30 év emlékei, gyógyszerszobától gyógyszertárhálózatig, [é. n.].- 10 p.

916.

Simon József: A társadalmi tulajdon, mint a társadalmi munka gyümölcse, a társadalmi önigazgatás tükrében, 1966.- 27 p.

917.

Radetzky Károly: A Dunaújvárosi Mentőállomás története, 1977.- 27 p.

918.

Soós Miklós: Horgász emlékeim 1918 - 1973, 1976.- 43 p.

919.

Fauszt Csilla: A földreform végrehajtása lakóhelyemen [Dunapentele], 1979/80.- 42 p.

920.

Hetényi István: A Volán 14. sz. Vállalat Dunaújvárosi Üzemegysége története, 1978.- 22 p.

921.

Naszvadi József: Volán 14. sz. Vállalat Dunaújvárosi Üzemegysége Sz. B. titkára visszaemlékezései, 1979.- 17 p.

922.

„Lesz magyar újjászületés”: „Dunapentele”, [Szórád Márton Általános Iskola története], 1985.- 42 p.

923.

- A Magyar Rádió Dunaújvárosban, 1979. december 17-én tartott Sajtókonferencia Dunaújvárosban című adásának anyaga, 1979.- 51 p.

 

- A Televízió 1981. január 10-én tartott Nálunk Dunaújváros című adásának anyaga, 1981.- 9 p.

 

-  Rádió 1980. november 14-én tartott A férfiak városa adásának anyaga, 1980.- 26 p.

924.

Hetényi István: Történelem idézőjelben: ma már történelem, 1980.- 7 p.

925.

A Dunai Vasmű helye és szerepe a magyar népgazdaságban, 1979.- 3 p.

926.

Nagy Istvánné: A Hazafias Népfront mozgalom helye, szerepe a települések közéletében, részvételük a helyi politikai alakításában és végrehajtásában (Helyszíni beszélgetés tapasztalatai Csákberény községben), 1988.- 5 p.

927.

Dunaújvárosi Sütőipari Vállalat, [é. n.].- 3 p.

928.

Hetényi István: Dunaújváros, [é. n.].- 2 p.

929.

Hetényi István: Páricsi Ernőné, Strang Mária az ország első építőipari munkavezetőnője, naplójának feljegyzései, 1976.- 14 p.

930.

Thiery Árpád: A legendás Borovszky Ambus, 1975.- 6 p.

931.

Dr. Liptai László: Dunapentele - Dunaújváros egészségügye, [é. n.].- 3 p.

 

Dr. Liptai László gyászjelentés, 1980.- 1 p.

 

Arckép [Liptai László]. In: Népszabadság, 1961.- 1 p.

932.

Gulyás György: A Dunaújvárosi Meteorológiai Állomás, 1953.- 1 p.

933.

Szendeffy Elek visszaemlékezése, 1977.- 4 p.

934.

Pintér Ferenc nyugdíjas ált. isk. igazgató visszaemlékezései Dunapenteléről, 1975.- 8 p.

935.

Várnai János visszaemlékezése a DISZ táborra és az ifjúsági mozgalom kezdetére a dunapentelei építkezésen, 1980.- 4 p.

936.

Horváth Ferenc kohómérnök visszaemlékezései a Dunai Vasmű építésére és a NEB munkájára, 1980.- 10 p.

937.

Dr. Simay Arthur visszaemlékezései: Dunaújváros egészségügyének kezdeti időszaka, 1975.- 11 p.

938.

Monostori Mihály visszaemlékezései a Dunaker Vállalat működésének kezdeti időszakára, 1976.- 11 p.

939.

- Somfalvi József [Dunaújvárosi Városi Tanács VB. pénzügyi oszt. vezetője] által a Dunaújvárosi Levéltár részére átadott iratok, [é. n.].- 39 p.

 

- Somfalvi József visszaemlékezései: A tanácsi szervezet kialakulásának kezdeti időszaka Dunapentele - Dunaújváros, 1975.- 7 p.

 

- Somfalvi József visszaemlékezései: A városi tanács kialakulásának kezdeti időszaka Dunapentele 1951, 37 p.

940.

Magyar Távirati Iroda. Magyar Dokumentáció.- 1968 - 1973. január - december jelentés

941.

Magyar Távirati Iroda. Világpolitikai Dokumentáció.- 1963 - 1972. január - december jelentés

942.

1848-1849. évi forradalom és szabadságharc 150. évfordulójának Fejér megyei események 1998-ban, 1998.- 1 kötet

943.

Táborosi Zsuzsanna: Székesfehérvár kisiparos társadalma a két világháború között, 2005.- 222 p.

944.

Lakk Norbert: A sárbogárdi zsidóság története a kezdetektől a II. világháborúig, 2008.- 93 p.

945.

Zelovics Eszter – Árva Erika – Kósa Erika: Székesfehérvár, Szent István tér 2. Ablak-dokumentáció, 2006.- 24 p.

946.

Hári Gyula: A Székesfehérvári Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság átvett iratainak rendezése, 2003.- 6 p.

947.

Farkas Gábor: Az Arany család genealógiai nemzedékrendje 1491 – 1893, [é. n.].-15 p.

948.

Horváth Mihály: Iváncsa termelőszövetkezeti mozgalmának 25 éves története (Vázlat), [1971].- 3 p.

949.

Fűrész Gyula: Iváncsa 1945 – 85, 1985.- 76 p.

950.

Tóth Benő: Adatok az iváncsai református egyház történetéhez, 1980.- 15 p.; Nemes Andor: Iváncsa község monográfiája, 1941.- 42 p.

951.

Kandó M. Ferenc: Önéletrajz, [1983-].- 15 p.

952.

Balogh Tiborné: Mór közművelődésének fejlődése a felszabadulástól, [1977].- 35 p.

953.

Fülöp Gyula: Fejér megye (Aba-Zámoly) régészeti leleteinek rövid ismertetése, 1994.- 38 p. (2 pld.)

954.

Móczár Anikó: Városépítészeti feladatok Szentendrén. (Városépítészeti tanulmányok), 1957.- 26 p. + térk.

955.

Dr. Erdős Ferenc: Kozma Ferenc, [é. n.].- 4 p.

956.

Ürményi József és a váli iskola, [é. n.].- 12 p. (2 pld.)

957.

Szánthóné Kovacsics Zsuzsanna: Kovacsics Gyula életrajza, 1995.- 2 p. (+ 6 p. mell.)

958.

Lovas Gyula: Cs. k. szab. Ferencz József Császár Keleti Vaspálya Társaság, 1986.- 72 p.; Tóth Sándor: A cs. kir. szab. Ferencz József Keletivasút Társaság mozdonyai, [1986.].- 31 p.

959.

Szarka Erika: Velinszky László munkássága (1888 – 1919), 70 p.

960.

Pintér István: Szuhafő településnéprajza (Tudományos Diákköri Dolgozat), 1980.- 111 p. (+ 11 p. mell.)

961.

Cseri Miklós: Szuhafő népi építkezése (Tudományos Diákköri Dolgozat), 1980.- 136 p.

962.

Virág Ernő: Adatok Hercegfalva és Mezőfalva történetéből, [é. n.], 158 p.

963.

Dani Lukács: Nagyveleg, [é. n.], 50 p.

964.

Solymosi Sándor: Visszaemlékezés Velinszky Lászlóra, 1974.- 8 p.

965.

Janus Kálmán: Hatalmi elitváltás Fejér megyében és Székesfehérvárott (1944 – 1948), 2010.- 77 p.

966.

Farkas Gábor: Országgyűlési (nemzet-) választások a sárbogárdi kerületben 1920 – 1939, [é. n.].- 31 p.

967.

1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékművei Fejér megyében, 1988.- 9 p. (2 pld.)

968.

A városi ipar többprofilúvá válásának időszaka [Dunaújváros], [é. n.].- 9 p.

969.

Farkas Gábor: A ciszterci rend zirci apátsága előszállási uradalma 1944 – 1945, [é. n.].- 179 p. + 1 floppy

970.

A tanácsok helye és szerepe az államszervezetben és a szocialista demokratikus fejlesztésében, [é. n.].- 18 p.

971.

A Dunai Vasmű üzemeinek ismertetése, [é. n.].- 12 p.

972.

Dunaújváros építésének társadalmi és gazdasági kérdései, [é. n.].- 8 p.

973.

Őri Zoltán: Vasmű úti üzletsor városképi vizsgálata, 1973.- 4 p.

974.

Horváth László: Dunaújváros reklámdekorációinak és hordozóinak összképe és színvonala. Tájékoztató jelentés, 1972.- 7 p.

 

Elképzelések és javaslatok: a Dunaújváros reklámdekorációinak és hordozóinak összképe és színvonala című tájékoztató jelentéshez, 1973.- 7 p.

975.

Hetényi István: Családi társadalmi ünnepségek Dunaújvárosban, 1979.- 12 p.

976.

Ványi Gábor: Dunaújváros zenei élete fejlődésének 30 éve, 1980.- 16 p.

977.

Néhány gondolat Dunapentele felszabadításáról, [é. n.].- 3 p.

978.

Szili Mihály: Beszélgetés Csupity Ivánnal, az Óvárosi rác-templom gondnokával, 1971.- 10 p.

979.

Szili Mihály: Régmúlt századok lakodalmi szokásai Dunapentelén, 1971.- 6 p.

980.

Dani Lukács: Az iskolareform vitájának tanulságai, [é. n.].- 3 p.

981.

Dani Lukács: A Materializmus és empiriókriticizmus megjelenésének 50. évfordulójára, [é. n.].- 4 p.

982.

Dani Lukács: A marxizmus-leninizmus új tankönyvei, [é. n.].- 3 p.

983.

Dani Lukács: Pedagógusaink állami ideológiai továbbképzése, [é. n.].- 3 p.

984.

Dani Lukács: Dunapentele (Dunaújváros) 1918-1919-ban, [é. n.].- 16 p.

985.

Kugler Viktor: Dunaújváros 1. sz. Postahivatal kézbesítőszolgálatának vizsgálata, 1967.- 30 p.

986.

Vanesz Béla, Hetényi István: Dunaújváros sajtója 1950 -1978, 1978.- 3 p. (2 pld.)

987.

Napilapok, hetilapok, folyóiratok Dunaújvárosban, 1977.- 12 p.

988.

Erdős Ferenc: Vasútépítések a Kelet-Dunántúlon, [é. n.].- 11 p.

989.

Hetényi Isván: Dunapentele a Magyar Tanácsköztársaság idején, 1979.- 29 p.

 

Pentelei Direktórium, [é. n.].- 3 p.

 

Az őszirózsás forradalom 60. évfordulóján, 1978.- 6 p.

 

Hetényi István: A Magyar Tanácsköztársaság utolsó hónapjai Fejér megyében, 1979.- 15 p. [Egybekötve]

990.

Böszörményi Márta: Az Etyeki borvidék szőlőtermesztése, 1995.- 84 p.

991.

Etyek község fúvózenekarának 10 éves története, 1989.- 8 p. + 87 p. mell.

992.

Szabó Lajos, Bárányos Gábor: Alcsútdobozi termelőszövetkezetek története 1945-től 1969-ig, 1969.- 36 p.

993.

Dani Lukács: Az alcsúti kulcsár fia – Kovács Imre indulása, 1935 – 1939 -, 1989.- 11 p.

994.

Komlósi József: Polgári olvasókörök Székesfehérváron a dualizmus korában, 1987.-

995.

Erdős Ferenc: A Székesfehérvári Kaszinótól a Vörösmarty Körig 1838 – 1867, [1986].- 10 p.

996.

Fejezetek a kulturális egyesületek alapszabályaiból 1838 – 1946. A Székes-Fejérvári Casino szabályai 1838, [é. n.].- 27 p.

997.

Lórodi Attila: A Reé-Eischl-Lórodi család története, 2009.- 15 p.

998.

Szakály Ferenc: Tóth Tamás polgárdi jobbágy ügyletei 1573 – 1583, [é. n.].- 23 p. (2 pld.)

999.

Dr. vitéz Csernohorszky Vilmos: A két világháború oki tényezői, 2005.- 32 p.

1000.

Mezőfalva címere és zászlója, [é. n.].- 3 p.

1001.

Udvardy Lajos: Képmellékletek [Fehérvárcsurgó], [1977.].- 56 p.

1002.

Trosztmér Károly: A közoktatás fejlődése Móron a legkorábbi időktől az iskolák államosításáig, [é. n.].- 93 p.

1003.

Ivanics Lászlóné: Móri iskolaügyének fejlődése a legrégibb oktatásra vonatkozó adatoktól (1723-tól) 1967-ig, [é. n.].- 56 p.

1004.

Varga Anna: A földreform története Polgárdin, [é. n.].- 39 p.

1005.

Fűrész Gyula: Egy katolikus tanító jegyzeteiből, 1987.- 128 p. + 21 p. mell.

1006.

Munkácsy Mihályné: Dunaújváros-Óváros története, 1984.- 11 p.

1007.

Helyiérdekű vasútak Fejér megyében, [é. n.].- 9 p.

1008.

Váczi Márk: Hatalomváltás, gazdaság, egyház- és iskolaügy Zámolyon 1945-1956, 2011.- 26 p.

1009.

Komlósi József: Székesfehérvár és Vidéke, a nép szava (Repertórium) 1919. március 21 – augusztus 8., 1981.- 115 p.

1010.

A szabadegyházai Szeszgyár története, 1964.- 4 p.

1011.

Gergely Anna: A székesfehérvári egyházmegye zsidómentési akciói, 1991.- 19 p.

1012.

Dr. Erdős Ferenc: „Ők mozdulnak bennem…”, [é. n.].- 19 p. (3 pld.)

1013.

Dr. Bércziné Makk Anikó: Kiegészítés Jubal Károly vértanú életrajzához. Születésének 190. és halálának 155. évfordulója tiszteletére, 2008,- 11 p.

1014.

Fejér megyei eseménynaptár 1990. január 1. és 1993. december 31. között, 1994.- 128 p.

1015.

Geng Antal: A kitelepítés története, [é. n.].- 15 p.

1016.

Vízi László Tamás: Az utolsó nemesi felkelés Székesfehérváron és Fejér vármegyében, [é. n.].- 41 p.

1017.

Pintér Béla: A móri járási könyvtár története, 1973.- 72 p.

1018.

Hübler Józsefné: Mór nagyközség még élő és már kihalt népszokásai, [é. n.].- 8 p.

1019.

Tájékoztató a Dunai Vasműről, [é. n.].- 12 p.

1020.

Horváth Aurél, Barnaki Ferenc: A Dunai Vasmű felépítésének rövid története, [1970.].- 19 p.

1021.

Dr. Korim Kálmán: Földtani kutatási és hévízhasznosítási tanulmány Vajta térségére, 1981.- 47 p.

1022.

Rada János: Székesfehérvár társadalma a második világháborúban 1944 őszétől 1945 tavaszáig, 2010.- 56 p.

1023.

Bartos Péter: Az alcsúti Habsburg-kastély és uradalom pusztulása, 2011.- 48 p.

1024.

Zákányi Imréné: A Pamuttextilművek kikészítőgyár története, 2006.- 132 p.

1025.

Farkas Sütő Ákos: Perkáta 1945- 1949 között, [é. n.].- 26 p.

1026.

Hatházy Lajosné: Romokon új falu épül. Dokumentum és adatgyűjtemény Fehérvárcsurgó történetéhez I., II. k., 1970.- 92 + 43 p.

1027.

Hetényi István: Dunaújváros első tanácselnökének, Berecz Bertalan munkássága, 1977.- 15 p.

1028.

Dr. Illyés József: Hogyan jött létre a Vegyesipari Vállalat, 1987.- 4 p.

1029.

Palágyi József: Nagyvenyim község alakulása előtti múltjáról és megalakulása utáni 2 évéről, 1995.- 36 p.

1030.

Fűrész Gyula: Korkmáz Párkányról, 1981.- 25 p.

1031.

Martini Olivér: A mezőgazdasági technika fejlődése és állapota a dualizmus időszakában az agárdi uradalomban, 1986.- 30 p.

1032.

Hetényi István: Egy új város lakói. Dunapentele – Sztálinváros 1951 – 1954, 1980.- 12 p.

1033.

Hetényi István: 24 év krónikájából. [Dunapentele, 1950. április], 1975.- 6 p.

1034.

A Társulat története. [Balaton Melléki Somogyi Társulat, Sióberki Társulat], [é. n.].- 15 p.

1035.

A Károlyi József Alapítvány, [2004.].- 8 p.

1036.

Salamon Kornél: Dunapentele története a városalapításig, [é. n.].- 106 p.

1037.

Hetényi István: Berecz Bertalan három éve, 1979.- 35 p.

1038.

Pintér József nyilas főispán pere, [é. n.].- 8 p.

1039.

Dr. Erdős Ferenc: Gróf Károlyi József a főispán, a politikus, [é. n.].- 22 p.

1040.

Palágyi József: Kossuth Lajos (1802 – 1894) és szobrai, 1996.- 35 p.

1041.

Balázsik Tamás: A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély építéstörténete, [é. n.].- 17 p. (2 pld. 6 p.)

1042.

Arany Magyar Zsuzsanna: Hivatalos, részvénytársasági és egyesületi színpártolás Székesfehérvárott, [é. n.].- 17 p.

1043.

Székesfehérvári járásra vonatkozó adatok 1945. (Aba, Csór, Csősz, Falubattyán, Füle, Gárdony, Inota, Iszkaszentgyörgy, Jenő, Kápolnásnyék, Kisláng, Lovasberény, Nadap, Nádasdladány, Pákozd, Polgárdi, Sárszentmihály, Seregélyes, Soponya, Szabadbattyán, Tác, Úrhida, Velence, Zámoly).- 64 p.

1044.

Restaurálási dokumentáció. Műleírás és a helyreállítás menete

 

1. Gróf Széchényi Viktor vászonra festett olajkép, 7 p.

 

2. Báró Fiáth Miklós vászonra festett olajkép, 5 p.

 

3. Gróf Cziráky Béla vászonra festett olajkép, 5 p.

 

4. Szőgyény Marich László vászonra festett olajkép, 3 p.

 

5. Gróf Cziráky Antal vászonra festett olajkép, 5 p.

1045.

Pákozd II. világháborús veszteségei, hősi halottai, [é. n.].- 3 p.

1046.

Das alte Mór. Geschichte Moor, [é. n.].- 41 p.

1047.

Balatonarács népi építészeti együttesének idegenforgalmi felhasználására, 1969.- 94 p. + tervrajzok + fényképek

1048.

Mintaszerű földszintes lakóházak … minden terv homlokzat, metszet és alaprajzból áll, [é. n.].- 47 p.

1049.

Megyeháza felújítása. Előkészítő tanulmányterv, 2000.- 140 p.

1050.

Szabó Péter: A 18/II. sárbogárdi zászlóalja története, különös tekintettel annak a Don mentén vívott harcaira 1938 – 1945.- 24 p.

1051.

Dr. Erdős Ferenc: Gazdasági és társadalmi viszonyok Sárbogárdon a két világháború között, [é. n.].- 16 p.

1052.

Kisfaludy Katalin: Dunaújvárosi Városi Tanács 1950 – 1960, [é. n.].-

1053.

Dani Lukács: Dunapentele a polgári demokratikus forradalom és a tanácsköztársaság idején 1918 – 1919, 1959.- 57 p.

1054.

Dani Lukács: A Sztálinvárosi munkásmozgalom 1950 – 1953. Történelmi áttekintés, [é. n.].- 24 p.

1055.

Dani Lukács: Sztálinváros története (I. rész Intercisa és Dunapentele), 1959.- 29 p.

1056.

Csurgó Béláné szül. Magyar Mária (Pázmánd) naplója 1980-as években.- 73 p.

1057.

Dr. Nyáry Zsigmond, Erdős Ferenc: Károlyi József gróf 1884 – 1934, [é. n.].- 60 p.

1058.

Honfoglalás Fehér megyében (Beszélget Pluhár, Gonda Béla, Radványi, Dr. Virág, Hekkel Ignác, Tímár Géza), [é. n.].- 6 p.

1059.

Mór, [é. n.].- 50 p.

1060.

Életrajzok

 

1. Dani Lukács.- 6 p.

 

2. Dr. Erdős Ferenc: Hadhalmy (Haáder Pál) 1848 – 1849.- 4 p.

 

3. Csurgai Horváth Józsefné sz. Gáspár Judit: Gáspár János.- 5 p.

 

4. Fűrész Gyula: Gondol Gábor (1824 – 1904).- 34 p.

1061.

Dunaújváros történetéhez kapcsolódó írások:

 

1. A város gazdasági életének alapja a vas- és acélgyártás, [é. n.].- 12 p.

 

2. Dunaújváros, 1975.- 9 p.

 

3. Dani Lukács: A dunaújvárosi munkásmozgalom 1950 – 1953, 1963.- 5 p.

 

4. A tanácsi vállalatok kialakulása Dunaújvárosban, [é. n.].- 8 p.

1062.

Visszaemlékezések Dunaújváros építésének kezdeti időszakából:

 

- Engler Ibolya: A női vezető.- 1 p.

 

- Földes László: Jó poén.- 1 p.

 

- Inokai János: Visszaemlékezés.- 1 p.

 

- Dr. Liptai László: Apróságok.- 1 p.

 

- Koltai István: Az NB I-ben.- 1 p.

 

- Kócsa László: Írjunk egy jó sztorit… .- 2 p.

 

- Takács Imre: Gáz a Ságvári városrészben.- 2 p.

 

- Takács Jenő: Őskor.- 1 p.

1063.

Dunapentele múltjából:

 

- Sztálinváros geológiája és természeti földrajza.- 3 p.

 

- Sztálinváros története a római korban.- 2 p.

 

- A jobbágyság évszázadai Pentelén.- 3 p.

 

- A századforduló helyi parasztmozgalmai.- 2 p.

 

- Dunapentele a polgári demokratikus forradalom és a tanácsköztársaság idején.- 2 p.

 

- Dunapentele a két világháború között.- 2 p.

 

- A felszabadult Dunapentele.- 2 p.

 

- Sztálinváros építésének hőskora.- 3 p.

 

- A város építésének csúcspontja.- 1 p.

1064.

Dr. Erdős Ferenc: A Vörösmarty Társaság székháza, [é. n.].- 4 p.

1065.

Etyek, [é. n.].- 13 p.

1066.

Tác, [é. n.].- 4 p.

1067.

Magyaralmás, [é. n.]- 15 p.

1068.

Polgárdi, [é. n.].- 18 p.