Digitális fényképezőgép használatának feltételei a MNL Fejér Megyei Levéltára kutatótermében

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Az MNL Fejér Megyei Levéltára (MNL FML) az alábbi feltételek mellett engedélyezi a saját digitális kézi fényképezőgép
használatát:
1. Saját digitális fényképezőgép kutatótermi használata csak érvényes látogató jegy birtokában kiváltott fotójeggyel
lehetséges.
2. Fotójegyet nyomtatványon kell igényelni. A nyomtatványt a kutatóterem felügyelőjétől kell kérni és a kitöltve
neki kell átadni. A kitöltött és aláírt fotójegy igénylő nyomtatványt a kutatóterem felügyelője nyilvántartásba
veszi, majd intézkedik számla kibocsátásáról. A kutató a fotójegy kifizetése után a számla bemutatása ellenében
kapja meg fotójegyét, amelynek érvényességét az átvétel napjától kell számítani.
3. A kutató a digitális felvételezés megkezdése előtt a fotójegyet köteles bemutatni a kutatóterem
felügyelőjénél.
4. Fotójegy nem váltható szkenner vagy más reprodukciós eszköz használatára.
5. Nem fotózhatók a mikrofilmek, az anyakönyvek és azok a dokumentumok, amelyekről a levéltár digitális
másolattal rendelkezik. Fotózáskor a kutató köteles az MNL FML által kiadott fotókártyát a felvételezéskor a
dokumentumon úgy elhelyezni, hogy a keletkező digitális felvételen egyértelműen olvashatók legyenek az azon
látható azonosítók.
6. Az elkészített digitális felvételt a kutató kizárólag kutatási célra használhatja fel, azt publikálni vagy elektronikus
módon közzétenni csak az MNL FML-től kért előzetes engedély és a közlési díjként megállapított összeg befizetése
után szabad.
7. A digitális fotózásra vonatkozó szabályok megsértése a fotójegy visszavonását vonja maga után.

Székesfehérvár, 2014. február 1.

Vitek Gábor
levéltár-igazgató