Könyvtár > 

Történet

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

A levéltár alapításától 1820-as évekig

Fejér vármegye a török hódoltság után 1692-ben szerveződött újjá. Levéltárának alapítására 1787-ben került sor. Ekkor Hrabovszky Gáspárt nevezték ki regisztrátornak, s a levéltárban elhelyezett iratok rendezésével, nyilvántartásával bízták meg. 1797-ben Modrovich Ignác lett Fejér vármegye első levéltárnoka. A munkájához szükséges kézikönyvek már ekkor rendelkezésre álltak, amelyről az Országgyűlési Irományok kötetei tanúskodnak. A könyvajándékok átvételét, könyvelőfizetések s a rendelések nyomát a korabeli iratanyagban soron követhetjük.

 

1830-as évtől a 20. század közepéig:

Tudjuk, hogy a Modrovich Ignác javaslatára előfizetéssel támogatták Fejér György 43 kötetes munkájának, a Codex diplomaticusnak megjelenését. Az állomány 1939 után bővült nagyobb mértékben. Akadémiai kiadványok beszerzéséről tudunk, emellett a Püspöki Könyvtárból vásárolt köteteket a levéltár. Mindezek mellett fontosnak tartották a tervszerű gyarapítást, a szakkönyvek megvásárlását. 1949-ben vetődött fel a gondolat, hogy a könyvtár állományát szépirodalmi művekkel kellene kiegészíteni. 1951-ben a volt Ciszter Rend könyvtárának jelentős része valamint az egykori családi és uradalmi könyvtártöredékek a Fejér Megyei Levéltár Szakkönyvtárába kerültek.

 

1956. 5. sz. törvényrendelet:

1956-ban szervezték meg a levéltári könyvtári hálózatokat. Ennek értelmében: A levéltári könyvtár zártforgalmú tudományos szakkönyvtár. Feladata, hogy könyvtári eszközeivel elősegítse a levéltári anyaggal kapcsolatos elméleti és gyakorlati szakmai munkát, a levéltári ügymenetet, valamint a levéltári anyag alapján végzett tudományos munkát. Ezen kívül segítse a könyvtári állományból történő kutatást.

 

1960-as évektől 1979-ig:

A könyvtár állományáról kezdetben a növedéki napló számolt be. 1964-ben indult meg a könyvek leltárkönyvbe történő bevezetése. A levéltár könyvtárában még ekkor nem volt főfoglalkozású könyvtáros, s a könyvtári munkát a levéltár több dolgozója végezte. Az állomány adatairól csak az 1979. évtől találhatunk statisztikákat.

 

1980-as évektől napjainkig:

Az 1980-as években kezdődött meg az állomány-ellenőrzés mellett a szakkönyvek újraleltározása. A könyvek a beérkezés, a sorozatok és a leltári számok rendjében kerültek elhelyezésre a polcokon. Később elkészültek a kereszt (földrajzi) és a raktári katalógusok, majd ezt követően kialakításra kerültek a szerzői és a tárgyszó katalógusok. A móri fióklevéltárunkban 1997-ben egy kihelyezett kézikönyvtár létesült. A könyvtár 2010-ben ideiglenes jelleggel a Zámolyi úti raktárrészlegben nyert elhelyezést. Jelenleg – 2013. december 31-i állapot szerint – 18256 könyvtári egységgel rendelkezik az intézmény. A könyvtár dokumentumai az intézmény Kikindai úti kutatótermében használhatók.